Škola

Projekty školy

Škola se snaží získávat finanční prostředky na svou činnost z různých zdrojů. V současné době je možné ve školství čerpat prostředky především z Operačního programu Jan Amos Komenský - OP JAK.

Ale hledáme i jiné možnosti. Pro úpravu zahrady jsme získali podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

Přehled projektů je rozdělen podle programů, z kterých jsou dotace poskytnuty.