Škola

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

2020

Projekt: Podpora polytechnického vzdělávání

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – realizace 1. 9. 2020 - 31. 12. 2021

V rámci projektu budeme realizovat extrakurikulární rozvojové aktivity pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a aktivity, které přispějí k polytechnickému vzdělávání žáků.

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve škole 
Projektový den mimo školu 

Leták

 

2018

Projekt: Podpora společného vzdělávání

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - realizace 1. 9. 2018 - 15. 11. 2020

V rámci projektu budeme realizovat extrakurikulární rozvojové aktivity pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a aktivity, které přispějí k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji pedagogů. Některé aktivity budou probíhat ve školní družině a školním klubu.

CLIL ve výuce v ZŠ
Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve škole 
Projektový den mimo školu 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub sociálních a občanských dovedností
Projektový den v ŠD/ŠK
Projektový den mimo ŠD/ŠK 
Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub komunikace v cizím jazyce


2016

Projekt: Kvalitní výuka při společném vzdělávání

Výzva 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I - realizace 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001380)

Pro další zvyšování kvality výchovně-vzdělávacího procesu jsme si zvolili aktivity, které přispěly k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji pedagogů a extrakurikulární rozvojové aktivity pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin zaměřené na čtenářskou gramotnost a inkluzi
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin - Mentoring
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Čtenářská gramotnost, Inkluze
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Tandemová výuka na ZŠ 
CLIL ve výuce na ZŠ 
Čtenářské kluby pro žáky ZŠ 
Kluby zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem