Rodiče

Školní psycholog

Od října 2023 pracuje na naší škole školní psycholožka PhDr. Daniela Voříšková.

Konzultační hodiny:

Pondělí 14,15 – 15,00

Úterý 13,00 – 15,00 (lichý týden)

Středa 13,00 – 14,15

Na základě telefonické domluvy je možné si stanovit konkrétní čas schůzky.

Kontakt: 723 821 803, dvoriskova@zsrozmital.cz

Kabinet: 1. patro na 2. stupni.

Hlavní náplň práce školní psycholožky:

  • výchovné a vzdělávací potřeby žáky
  • poradenství pro žáky a rodiče
  • spolupráce s metodikem prevence, výchovným poradcem a speciálním pedagogem
  • pomoc žákům při volbě povolání
  • krizová intervence
  • psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
  • práce s třídním kolektivem
  • spolupráce s učiteli