Rodiče

Žákovská knížka pro rodiče

Přihlášení

Školní informační systém Bakaláři

Vážení rodiče,
prostřednictvím webové aplikace Bakaláři Vám zpřístupňujeme informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Aplikace umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. omlouvaní žaků, hromadné rozesílání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávání výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod. Rodiče mohou včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod.

Všichni žáci školy mají zavedeny školní mailové adresy. Od 5. ročníku již žáci při Informatice maily využívají. Žákům od 1. do 4. ročníku jsme je také zavedli. Na tento mail bude chodit např. zapomenuté heslo. 
Se zprovozněním mailu bude třeba pomoc rodičů. Jde o první přihlášení, změnu hesla a jednoduché nastavení. 

Návod na obnovení hesla a zprovoznění mailu je zde: Návod
Žáci školy po přihlášení do mailu mohou využívat po dobu docházky na naši školu i další služby Office365. Např. legálně na svůj počítač nainstalovat programy Microsoft Office - Word, Excel a PowerPoint, využívat úložiště, atd.

Pokud zapomenete heslo do Bakalářů, v přihlašovací tabulce dole je odkaz Zapomenuté heslo - další pokyny Vám ukáží, jak heslo získat. Na mail, který jste poskytli třídnímu učiteli a je v systému Bakaláři uveden, bude zaslán odkaz, který Vám zobrazí tabulku pro zadání nového hesla. Podrobněji v návodu viz výše.