Kalendář akcí

Informace

Organizace vzdělávání od 12. dubna 2021

Od 12. dubna 2021 (a každý další lichý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků třídy 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 2.A.
Od 19. dubna 2021 (a každý další sudý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků třídy 1.A, 1.B, 2.B, 5.A, 5.B.
Výběr tříd je takto zvolen z důvodu zabezpečení výuky, nelze přihlížet k individuálním požadavkům rodičů.<br>

Pokračujte - Více informací


Více informací

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne od 12. dubna do 23. dubna 2021. Podrobnější informace o průběhu naleznete pod odkazem Rodiče - Zápis do 1. třídy.

Mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví

Ve škole a školní družině musí všichni od 25. února 2021 nosit respirátor nebo zdravotnickou roušku. Toto opatření se nevztahuje na strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.