Kalendář akcí

Pasování žáků 2. ročníku na čtenáře
20.09.2021

Pasování proběhne ve školní knihovně bez přítomnosti rodičů

Projekt „Ve zdravém těle zdravý duch“
27.09.2021

Český den proti rakovině (Květinový den)
29.09.2021

Informace

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.

Slavnostního zahájení před školou se zúčastní jen žáci 1., 6. a 9. ročníku. Prvňáčci se budou testovat až 2. září.

Ministerstvo školství vydalo Soubor doporučení k provozu a testování ve školách ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. Cílem je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Není omezen počet žáků ve třídách, nejsou stanovena závazná pravidla  pro organizaci vstupu do budovy školy. U vchodů do školy a v každé učebně budou k dispozici prostředky pro dezinfekci rukou, každá osoba je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálním platném mimořádném doporučení MZd. Ve třídě v lavici mít žáci ochranný prostředek nemusí.  Pravidelně bude prováděn úklid všech prostor, intenzivně budeme učebny větrat, několikrát denně budou dezinfikovány předměty, které používá větší počet osob (kliky, spínače světel, baterie u umyvadel, klávesnice,…).


Více informací

Rozdělení prvňáčků

Pod odkazem Rodiče - Prvňáčci je rozdělení žáků do 1. tříd.

Přehled sešitů pro žáky 2. stupně

Přehled sešitů, které mají mít žáci 6. - 9. ročníku připravené do školy - ZDE


Více informací