Kalendář akcí

Informace

Organizace výuky od 3. května 2021

Výuka na 1. stupni probíhá ve stejné režimu.

Testování bude pouze v pondělí. Je umožněna výuka tělesné výchovy venku.

Výuka na 2. stupni:

Od 3. května 2021 (a každý další sudý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků 6. a 8. ročníku.

Od 10. května 2021 (a každý další lichý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků 7. a 9. ročníku.

Testování v pondělí a ve čtvrtek. Podrobnosti pod odkazem Více informací.


Více informací

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Testování na naší škole:

9. B - čtvrtek 29. 4. 2021 od 13 do 14 hod.

9. A, 9. C - pátek 30. 4. 2021 od 13 - do 14 hod.

Podrobné informace MŠMT a další možnosti ZDE.


Více informací

Organizace vzdělávání od 12. dubna 2021

Od 12. dubna 2021 (a každý další lichý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků třídy 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 2.A.
Od 19. dubna 2021 (a každý další sudý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků třídy 1.A, 1.B, 2.B, 5.A, 5.B.
Výběr tříd je takto zvolen z důvodu zabezpečení výuky, nelze přihlížet k individuálním požadavkům rodičů.<br>

Pokračujte - Více informací


Více informací