Kalendář akcí

Informace

Organizace výuky od 30. listopadu 2020

Od 30. listopadu 2020 bude probíhat povinná prezenční výuka žáků 1. - 5. ročníku a 9. ročníku.
Žáci 6. - 8. ročníku budou mít školní docházku organizovanou rotačně, tzn., že se budou střídat po týdnu.
První týden od 30. 11. budou mít prezenční výuku žáci 7.B, 8.A, 8.B, distanční výuku třídy 6.A, 6.B, 7.A
Další týden od 7. 12. budou mít prezenční výuku žáci 6.A, 6.B, 7.A, distanční výuku třídy 7.B, 8.A, 8.B.
Prezenční výuka bude podle rozvrhu.
Žáci musí mít po celou dobu výuky roušku.


Více informací

Výuka 1. a 2. ročníků od 18. listopadu 2020, provoz školní družiny

Od 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Výuka bude probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd. 


Více informací

Distanční výuka pro celou školu

Od středy 14. října 2020 se zakazuje osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole. Zákaz platí i pro školní družinu. Přecházíme na distanční výuku, která je povinná a neúčast na distančním vzdělávání musí rodiče omluvit. Od 6. ročníku bude výuka převážně prostřednictvím Teams podle upraveného rozvrhu, který mají žáci na nástěnce v Bakalářích. Zapůjčení potřebné techniky budeme řešit do konce týdne, přednostně poskytneme počítače žákům 2. stupně. Počítač si po dohodě vyzvednou rodiče v kanceláři školy. Hesla do Bakalářů poskytnou třídní učitelé, hesla do školního mailu (Teams) si vyžádejte na jbacikova@zsrozmital.cz