Kalendář akcí

Pololetní pedagogická rada
26.01.2022

Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí
31.01.2022

Zahájení plaveckého výcviku (2. roč.)
31.01.2022

Pololetní bruslení v hale Zimního stadionu v Příbrami
03.02.2022

Pro žáky 2. stupně

Informace

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022


Více informací

Volné dny

Vážení rodiče, oznamuje Vám, že na dny 20., 21. a 22. prosince 2021 vyhlašujeme volné dny dle § 24 odst. 2 školského zákona. Od 23. prosince začínají vánoční prázdniny.

Informace k testování

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.
Obecně pár informací k samotnému testování:
• Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR.
• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování, test, prodělaná nemoc), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.