Kalendář akcí

Informace

Organizace vzdělávání od 1. března 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.
Od 1. března 2021 do 21. března 2021 se zakazuje osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví

Ve škole a školní družině musí všichni od 25. února 2021 nosit respirátor nebo zdravotnickou roušku. Toto opatření se nevztahuje na strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ je naplánován na 9. duben 2021. Podrobnější informace o průběhu zveřejníme podle aktuálních epidemiologických pravidel.