Kalendář akcí

Projektový den Vánoce 2021
29.11.2021

Vánoční dílny

Informace

Volné dny

Vážení rodiče, oznamuje Vám, že na dny 20., 21. a 22. prosince 2021 vyhlašujeme volné dny dle § 24 odst. 2 školského zákona. Od 23. prosince začínají vánoční prázdniny.

Informace k testování

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.
Obecně pár informací k samotnému testování:
• Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR.
• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování, test, prodělaná nemoc), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Konzultace

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace proběhnou konzultace pouze pro rodiče vybraných žáků (informace v žákovské knížce). V případě potřeby se ostatní rodiče mohou kdykoli spojit s učiteli e-mailem nebo přes Bakaláře. Děkujeme za pochopení.