Kalendář akcí

Techmania Science Center v Plzni – 7. ročník
21.10.2021

XIV. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby
22.10.2021

Vycházíme v 15:30 od školy.

Bezpečně v on-line světě
25.10.2021

Interaktivní program pro 8. a 9. ročník (Divadelta)

Techak Březnice (8. B)
26.10.2021

Podzimní prázdniny
27.10.2021 - 29.10.2021

Informace

Hlasování o motivu oblečení

Milí žáci, v rámci projektu Hrdá škola pro vás žákovský parlament připravil 3 motivy, z nichž jeden bude na oblečení, které si každý bude moci objednat. Na výběr bude 5 barev. O motivu rozhodnete vy svým hlasováním na odkazu ZDE

Rodičovská kavárna

Vážení rodiče, zveme Vás na Rodičovskou kavárnu s paní PhDr. Mgr. Evou Burdovou, MBA na téma: Bezpečně v online světě.
Ve středu 13. 10. 2021 od 17:15 hod v knihovně ZŠ.
Dozvíte se, jaká úskalí mohou číhat na vaše děti v online světě a co dělat proto, aby byly v bezpečí.
Čeká Vás také malé pohoštění.

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.

Slavnostního zahájení před školou se zúčastní jen žáci 1., 6. a 9. ročníku. Prvňáčci se budou testovat až 2. září.

Ministerstvo školství vydalo Soubor doporučení k provozu a testování ve školách ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. Cílem je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Není omezen počet žáků ve třídách, nejsou stanovena závazná pravidla  pro organizaci vstupu do budovy školy. U vchodů do školy a v každé učebně budou k dispozici prostředky pro dezinfekci rukou, každá osoba je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálním platném mimořádném doporučení MZd. Ve třídě v lavici mít žáci ochranný prostředek nemusí.  Pravidelně bude prováděn úklid všech prostor, intenzivně budeme učebny větrat, několikrát denně budou dezinfikovány předměty, které používá větší počet osob (kliky, spínače světel, baterie u umyvadel, klávesnice,…).


Více informací