Kalendář akcí

Rekreační středisko Sobeňák (2. a 5. ročník)
14.06.2021 - 16.06.2021

Včelín Vševily (8. B)
15.06.2021

Rekreační středisko Sobeňák (3. a 4. ročník)
16.06.2021 - 18.06.2021

Podblanické ekocentrum Vlašim a ZOO Praha (7. A)
16.06.2021

Závěrečná pedagogická rada
22.06.2021

Informace

Organizace výuky od 17. května 2021

Od 17. května 2021 se vrací výuka k pravidelné denní docházce do školy pro všechny žáky. Testování všech žáků bude 1x týdně antigenními testy. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Organizace výuky od 3. května 2021

Výuka na 1. stupni probíhá ve stejné režimu.

Testování bude pouze v pondělí. Je umožněna výuka tělesné výchovy venku.

Výuka na 2. stupni:

Od 3. května 2021 (a každý další sudý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků 6. a 8. ročníku.

Od 10. května 2021 (a každý další lichý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků 7. a 9. ročníku.

Testování v pondělí a ve čtvrtek. Podrobnosti pod odkazem Více informací.


Více informací

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Testování na naší škole:

9. B - čtvrtek 29. 4. 2021 od 13 do 14 hod.

9. A, 9. C - pátek 30. 4. 2021 od 13 - do 14 hod.

Podrobné informace MŠMT a další možnosti ZDE.


Více informací