Rodiče

Klub rodičů a přátel Základní školy Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem,o.s.

Vážení rodiče, vážení přátelé ZŠ J.J.Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Dovolte nám informovat Vás prostřednictvím těchto stránek o existenci občanského sdružení, které by si pokládalo za velkou čest přivítat v našich řadách všechny, kterým záleží na rozvoji rožmitálské základní školy a tím i na rozvoji vzdělávání našich dětí. Také si dovolujeme oslovit všechny, kteří chápou zdejší školu i jako součást kultury a společenského života nás všech a záležím jim na jejím rozvoji.

Sdružení vzniklo v únoru 2008, dnem 11. 2. bylo oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra v souladu se zákonem 83/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav. 

O co nám jde? 

V první řadě se chceme ve spolupráci s pedagogickým sborem a obcí podílet na rozvoji rožmitálské školy. Chceme Vám přiblížit školu do Vašich domovů, zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči, popularizovat školu mezi veřejností a hlavně pomoci dětem v tom, aby se ve škole cítily dobře a po létech na ni vzpomínaly s láskou a s porozuměním. 

Jaké máme cíle?  

  • seznamovat veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly; •spolupracovat s vedením školy a seznamovat je s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů; 
  • přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů jak materiálně, tak i finančně při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování materiálních podmínek na škole; 
  • předkládat podněty a doporučení ke koncepci výchovy a vzdělávání; 
  • aktivně se podílet na součinnosti s orgány místní samosprávy ve školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a dětem; 
  • pořádat kulturní, výchovné a společenské akce ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky. 

Jak se stát členem sdružení? 

Jednoduše. Členem se stává každý komu je více než 18 let a uhradí členský příspěvek 100.- Kč na školní rok. Členství není povinné a je otevřeno pro všechny, kteří mají zájem na rozvoji místní školy. 

Jakou máme organizaci? 

Rada klubu rodičů se skládá ze zástupců volených rodiči jednotlivých tříd, kteří jsou členy sdružení. Rada klubu volí svého předsedu, jednatele, pokladní a účetní . Každý člen sdružení má právo účastnit se jednání Rady a vznášet své dotazy a připomínky k práci sdružení. 

Kde chceme získat peníze na naši činnost? 

Příjmy tvoří členské příspěvky, sponzorské dary, výnosy z různých společenských akcí a granty. Peníze a dary jsou určeny pro materiální a finanční pomoc škole a žákům školy, o jejichž určení rozhoduje Rada klubu na doporučení svých členů. Peníze spravuje pokladní v řádné účetní evidenci a veřejné vyúčtování se provádí vždy na konci školního roku a bude přístupné všem členům sdružení. 

Závěrem. 

Závěrem se obracíme s výzvou na všechny občany nejen z Rožmitálu pod Třemšínem, ale i z okolních obcí, kteří také posílají své děti s důvěrou do zdejší školy a nesmíme proto na ně zapomínat. Zdejší škola je součástí našich životů již více než 49 let. Připojte se prosím, třeba jen symbolickou stokorunou, k naplnění dobré myšlenky. Vždyť základní školou jsme prošli všichni, je to brána kterou vcházíme do života a proto si ji tolik vážíme a vzpomínáme na ni. Pokusme se společně změnit věci k lepšímu. 

Kontakt
klubrodicu@zsrozmital.cz

Stanovy klubu