Rodiče

Školní online pokladna

Návod pro registraci  zde

Přihlášení do programu Školní pokladna zde

Návod k platbě zde


Každý rodič si pro své děti vytvoří v tomto programu podúčet, přiřadí k němu všechny děti, které má na naší škole, a pošle stanovenou minimální částku (1000,- Kč na 1 dítě). 
Z tohoto účtu si bude třídní učitel čerpat potřebné částky. Odpadne tak manipulace s penězi, děti nebudou muset nosit finanční obnos u sebe. Rodič bude mít účet pod stálou kontrolou, pokud částka klesne pod stanovené minimum 200,- Kč, bude vyzván k vložení další částky.
Rodič bude mít možnost odmítnout zaplacení, pokud nebude souhlasit např. s účastí svého dítěte na akci.

Výhody:

  • Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).
  • zálohu na školní akce (kino, divadlo, foto, výlety, plavecký či lyžařský kurz, pracovní sešity, družina, kroužky) není třeba hradit jednorázově
  • bezhotovostní platby přímo do online pokladny (školní peněženka)
  • rodičům, žákům i učitelům odpadají starosti s hotovostí
  • prevence krádeží, šikany, ztráty peněz
  • učitel učí a neztrácí čas zbytečnou administrativou (výběr hotovosti, vydávání dokladů)
  • rodič získává online vyúčtování všech částek v souladu s příslušnými zákony
  • systém umožňuje i mimořádný vklad (platba složenkou, vklad na pobočce banky, pošty) není nutné internetové bankovnictví.

Nyní potřebujeme, abyste se všichni zaregistrovali do Školní pokladny a přiřadili k sobě všechny vaše děti, které chodí k nám do školy. Poté třídní učitel žáky schválí a budete moci zadat převod peněžních prostředků z Vašeho účtu na účet školy 291947498/0300. Pokud máte ve škole více dětí, převedete peníze najednou a pak je mezi své děti rozdělíte. Jako variabilní symbol je zde telefonní číslo. Věnujte prosím pozornost správnému zadání.

ID školy je 61904147 = specifický symbol

Pomoc s registrací, přihlášením a dalšími problémy poskytne p. Konvičková v kanceláři školy a na tel. čísle 318 665 172