Rodiče

Poradenství

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole pracují školní metodička prevence a výchovná poradkyně. Obě mají svůj kabinet. Konzultace pro žáky, rodiče a učitele poskytují kdykoliv podle potřeby buď ihned nebo po předběžné domluvě na schůzce.

Výchovný poradce 
Mgr. Anna Červená
konzultační hodiny pro rodiče - úterý 15 - 15:30 nebo po domluvě
acervena@zsrozmital.cz

Metodik prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Oldřiška Ptáčková
konzultační hodiny pro rodiče - čtvrtek 15 - 15:30 nebo po domluvě
optackova@zsrozmital.cz