Škola

Operační program Jan Amos Komenský

2022
Projekt: Rozvoj dovedností pro 21. století inovativními výukovými metodami
Výzva č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I – realizace 1. 9. 2022 - 31. 8. 2024

Účel projektu: 
zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Aktivity projektu:
Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, ŠD/ŠK
Dvojjazyčný asistent ZŠ