Žáci

Půjčování knih

Školní knihovna:

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“
                                                                                                                            Jan Amos Komenský


Školní knihovna se nachází v 1. patře a je určena všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy.

Ve školní knihovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. 
Knihy jsou rozděleny na naučnou literaturu a beletrii. Beletrie je rozdělena tematicky na poezii, pohádky, dobrodružné příběhy, historické příběhy, příběhy o zvířatech a přírodě a příběhy pro děti. Dále je abecedně řazena podle jména autora. Nově jsou v knihovně vyčleněny regály s literaturou pro jednotlivé ročníky 2. stupně, kde čtenáři naleznou díla známých českých a světových autorů. Naučná literatura je řazena podle číselných znaků Mezinárodního desetinného třídění, které třídí naučnou literaturu podle vědních oborů na 10 základních skupin.
Dále se v knihovně nachází příruční knihovna, která je určena pouze ke studiu v prostorách knihovny, a regionální literatura, která obsahuje díla regionálních autorů. 
Fond knihovny je dle možností průběžně doplňován.

Kromě žáků využívají fond a prostory knihovny i učitelé. Mohou si vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují. Vzhledem k tomu, že je knihovna vybavena také počítačem, dataprojektorem a reproduktory, jsou její prostory často využívány i při vyučování. 
V odpoledních hodinách navštěvují žáci knihovnu i v rámci čtenářských klubů, kde si zábavnou formou rozvíjí čtenářskou gramotnost. 
Knihovna poskytuje veškeré potřebné materiály učitelům i žákům jako kvalitní zdroj informací.


Knihovna je otevřena o velké přestávce: 

Pondělí  9:40 – 10:00
Středa    9:40 – 10:00

Pravidla školní knihovny
Knihovní řád
Seznam knih naleznete po přihlášení do Bakalářů na https://zsrozmital.bakalari.cz – Knihovna. Bez přihlášení odkaz nefunguje. Zde můžete sledovat výpůjčky, rezervace a upomínky.

 

Anglická knihovna:

Welcome to our Library!

The more you read, the more you know. 
The more you know, the smarter you grow. 

It has been 8 years since our English Library was opened. 
There are more than 250 English books in our library.

Come and make your reading enjoyable.

Zde najdete seznam knih

OPENING HOURS
Tuesdays    07:40-07:55
Thursdays    07:40-07:55