Po škole

Školní družina

Informace ze školní družiny ve šk. roce 2022/2023:

Prosíme rodiče, aby se seznámili s vnitřím řádem školní družiny, kde jsou uvedeny důležité informace o provozu.

Vnitřní řád je pod odkazem Dokumenty ŠD.

Školní družina je ve třetí budově - pavilon C.

 1. oddělení - 3. A, B - Nikola Pavlíková
 2. oddělení - 1. B, 5. B - Radka Poláková
 3. oddělení - 2. A, B - Monika Rathanová
 4. oddělení - 1. A, 5. A - Zdeňka Zíbová
 5. oddělení - 4. A, B, 5. A - Alena Pechová, Michaela Švejnohová

Ranní provoz: 1., 2. ročník - Z. Zíbová, 3. - 5. roč. - R. Poláková

Nabídka kroužků ve školní družině zde

Celoroční plán akcí zde

Celoroční hra zde