Po škole

Školní družina

Informace ze školní družiny ve šk. roce 2023/2024:

Měsíční poplatek za ŠD je 100 Kč.  Platba se provádí v jedné splátce 1 000 Kč za celý školní rok do 30. zář 2023.

  • Platba se provádí na účet školy 281292379/0300 trvalým příkazem nebo v hotovosti přímo v kanceláři školy. Pokud zákonný zástupce po opakované výzvě poplatek neuhradí, jeho dítě bude ze školní družiny vyloučeno.
  • Úplata může být snížena nebo prominuta
    a) dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek nebo
    b) dítěti, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli.
  • Odhlašování dětí ze ŠD:
    Rodiče mohou dítě v průběhu šk. roku písemnou formou odhlásit. Přeplatek za každý celý měsíc bude vrácen v kanceláři školy.

Tyto informace jsou součástí vnitřního řádu školní družiny. V celém znění je vnitřní řád uveden pod odkazem Dokumenty ŠD.

Prosíme rodiče, aby se seznámili s vnitřím řádem školní družiny, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o provozu.

Školní družina je ve třetí budově - pavilon C a v 1. budově v prostorách 1. tříd.

 1. oddělení - 3. A, B -  pavilon C (N. Pavlíková)
 2. oddělení - 2. B, 4. B - pavilon C (R. Poláková)
 3. oddělení - 1. A, 5. A, B, - pavilon C (M. Rathanová)
 4. oddělení - 2. A, 4. A - pavilon C (Z. Zíbová)
 5. oddělení - 1. B - pavilon A, 1. patro (A. Pechová)
 6. oddělení - 1. C - pavilon A, 1. patro (M. Švejnohová)

Ranní provoz: 6:00 - 7:40

Roční rámcový plán ZDE