Učitelé

Pedagogický sbor

Učitelé

Titul Vyučující Třída Aprobace Popis
PaedDr. Jana Bacíková   M-Ch-VT ředitelka ZŠ, metodik ICT, koordinátor ICT
Mgr. Iva Hořejší 2.A I. stupeň zástupce ředitele pro I.st., logopedický asistent
Mgr. Věra Bártlová 9.A Čj-D zástupce ředitele pro II.st., koordinátor ŠVP
Mgr.  Martina Jedličková 1.A I. stupeň  
Mgr. Václava Konvičková 1.B I. stupeň  
Mgr. Petra Kropáčková 2.B I. stupeň koordinátor - ochrana člověka za mimoř. událostí, speciální pedagog, zdravotník školy
Mgr. Lenka Novotná 3.A I. stupeň  
Mgr. Alena Šmolíková 3.B I. stupeň  
Mgr. Radomíra Bláhová 4.A I. stupeň  
Mgr. Vladislava Malá 4.B I. stupeň speciální pedagog
Mgr. Eva Hocková 5.A I. stupeň  
Mgr. Svatava Hošková 5.B I. stupeň  
Mgr. Hana Sladovníková 6.A M-Př-Fy koordinátor EVVO
Mgr. Pavlína Říská 6.B Aj  
Mgr. František Matějka 7.A Př-Ch koordinátor EVVO
Mgr. Eliška Moravcová 7.B Čj-Vo  
Mgr. Miroslava Štěrbová 8.A Čj-D  
Ing. Lenka Svobodová 8.B M-Ch  
Mgr. Tomáš Vaněček 8.C Tv  
Mgr. Oldřiška Ptáčková 9.A M-Vo školní metodik prevence
Mgr. Helena Placatková   Čj-Vv  
Mgr. Jana Závodná   Z-Tv  
Mgr. Anna Červená   Nj výchovný poradce
Mgr. Jiří Trubka   Aj  
Ing. Zdeňka Čížková   Aj-Ze  
Mgr. Petr Švach   Tv-Př  
Bc. Hedvika Valová   Aj  
Ing. Josef Karlík   Fy-Hv  

Mailová adresa každého učitele je tvořena podle stejného pravidla.
První písmeno jména, příjmení@zsrozmital.cz
Vzor: jnovak@zsrozmital.cz

Asistentky pedagoga

Monika Rathanová
Iva Hošková
Anna Kadeřábková
Jana Hejrová
Alena Pechová
Nikola Pavlíková
Markéta Pečená
Tereza Konvicová
Jana Novotná

Vychovatelky ŠD

Zdeňka Zíbová
Radka Poláková
Monika Rathanová
Ilona Čunátová