Učitelé

Pedagogický sbor

Učitelé

Titul Vyučující Třída Aprobace Popis
PaedDr. Jana Bacíková   M-Ch-VT ředitelka ZŠ, metodik ICT, koordinátor ICT
Mgr. Mgr. Iva Hořejší 1.A I. stupeň zástupce ředitele pro I.st., logopedický asistent
Mgr. Věra Bártlová 9.A Čj-D zástupce ředitele pro II.st., koordinátor ŠVP
Mgr. Eva Hocková 2.A I. stupeň  
Mgr. Alena Šmolíková 2.B I. stupeň  
Mgr. Petra Kropáčková 3.A I. stupeň koordinátor - ochrana člověka za mimoř. událostí, speciální pedagog, zdravotník školy
Mgr. Renáta Lukášová 3.B I. stupeň  
Mgr.  Radomíra Bláhová 4.A I. stupeň  
Mgr. Lucie Dohnal Zachová 4.B I. stupeň  
Mgr. Vladislava Malá 1.C I. stupeň speciální pedagog
Mgr. Martina Jedličková 5.A I. stupeň  
Mgr. Václava Konvičková 5.B I. stupeň  
Ing. Veronika Lukášová 1.B I. stupeň  
Mgr. Dana Súlovcová 7.A Čj-Ze  
Mgr. Eliška Moravcová 7.B Čj-Vo  
Mgr. Miroslava Štěrbová 8.A Čj-D  
Ing. Lenka Svobodová 8.B M-Ch  
Mgr. Oldřiška Ptáčková 9.B M-Vo školní metodik prevence
Mgr. Hana Sladovníková 6.A M-Př-Fy koordinátor EVVO
Mgr. Pavlína Říská   Aj  
Mgr. Markéta Sladká 6.B Čj-Vv  
Mgr. Tomáš Vaněček   Tv  
Mgr. Martina Brotánková   Vv  
Mgr. Linda Berková   Aj  
Mgr. František Matějka   Př-Ch koordinátor EVVO
Mgr. Anna Červená 8.C Nj výchovný poradce
Mgr. Jiří Trubka   Aj-Čj  
Mgr. Daniela Voříšková   I. stupeň speciální pedagog
Mgr. Marcel Voříšek   Tv  
Ing. Josef Karlík 7.C Fy-Hv  
Ing. Zdeňka Čížková   Aj-Ze  
Mgr. Jana Sadílková   Př-Vz    
Bc. David Štěch   Hv  
  Jaroslav Krejčíř     správce sítě - tel.: 606 441 818

Mailová adresa každého učitele je tvořena podle stejného pravidla.
První písmeno jména, příjmení@zsrozmital.cz
Vzor: jnovak@zsrozmital.cz

Asistentky pedagoga

Alena Pechová
Michaela Švejnohová
Nikola Pavlíková
Aneta Studničková
Jana Kalinová
Anna Kadeřábková
Monika Pechová
Jana Novotná
Markéta Pečená
Jana Hejrová
Iva Hošková
Alena Šmídová
Yana Vakulina - UK asistentka
Vitalina Kapustina - UK asistentka

Vychovatelky ŠD

Zdeňka Zíbová
Radka Poláková
Monika Rathanová
Nikola Pavlíková
Michaela Švejnohová
Alena Pechová