Učitelé

Pedagogický sbor

Učitelé

Titul Vyučující Třída Aprobace Popis
PaedDr. Jana Bacíková   M-Ch-VT ředitelka ZŠ, metodik ICT
Mgr. Iva Hořejší 1.A I. stupeň zástupce ředitele pro I.st., logopedický asistent
Mgr. Věra Bártlová 8.A Čj-D zástupce ředitele pro II.st., koordinátor ŠVP
Mgr. Petra Kropáčková 1.B I. stupeň speciální pedegog, zdravotník školy
Mgr. Jana Brdová 2.A I. stupeň  
Mgr. Alena Šmolíková 2.B I. stupeň  
Mgr. Radomíra Bláhová 3.A I. stupeň  
Mgr. Vladislava Malá 3.B I. stupeň speciální pedagog
Mgr. Eva Hocková 4.A I. stupeň  
Mgr. Svatava Hošková 4.B I. stupeň  
Mgr. Martina Jedličková 5.A I. stupeň  
DiS. Irena Karlíková 5.B I. stupeň  
Mgr. František Matějka 6.A Př-Ch koordinátor EVVO
Mgr. Eliška Moravcová 6.B Čj-Vo  
Mgr. Alena Hofmanová 7.A M-Vo školní metodik prevence
Mgr. Linda Berková 7.B Aj  
Mgr. Tomáš Vaněček 7.C Tv  
Mgr. Oldřiška Ptáčková 8.B M-Vo  
Mgr. Helena Placatková 9.A Čj-Vv  
Mgr. Jana Závodná 9.B Z-Tv koordinátor - ochrana člověka za mimoř. událostí, zdravotník školy
Mgr. Anna Červená   Nj výchovný poradce
Mgr. Miroslava Štěrbová   Čj-D  
Mgr. Radek Surynek   F-Inf metodik ICT
Mgr. Vojtěch Kolinger   Aj  
Bc. Hedvika Valová   Aj  

Mailová adresa každého učitele je tvořena podle stejného pravidla.
První písmeno jména, příjmení@zsrozmital.cz
Vzor: jnovak@zsrozmital.cz

Asistentky pedagoga

Monika Rathanová
Iva Hošková
Anna Kadeřábková
Jana Hejrová
Alena Pechová
Nikola Pavlíková
Markéta Pečená
Tereza Konvicová
Jana Novotná

Vychovatelky ŠD

Zdeňka Zíbová
Radka Poláková
Monika Rathanová
Ilona Čunátová