Učitelé

Pedagogický sbor

Učitelé

Titul Vyučující Třída Aprobace Popis
PaedDr. Jana Bacíková   M-Ch-VT ředitelka ZŠ, metodik ICT, koordinátor ICT
Mgr. Mgr. Iva Hořejší 4.A I. stupeň zástupce ředitele pro I.st., logopedický asistent
Mgr. Věra Bártlová 7.A Čj-D zástupce ředitele pro II.st., koordinátor ŠVP
Mgr. Petra Kropáčková 1.A I. stupeň koordinátor - ochrana člověka za mimoř. událostí, speciální pedagog, zdravotník školy
Mgr. Renáta Lukášová 1.B I. stupeň  
Mgr. Radomíra Bláhová 2.A I. stupeň  
Mgr. Vladislava Malá 2.B I. stupeň speciální pedagog
Mgr.  Martina Jedličková 3.A I. stupeň  
Mgr. Václava Konvičková 3.B I. stupeň  
Ing. Veronika Lukášová 4.B I. stupeň  
Mgr. Eva Hocková 5.A I. stupeň  
Mgr. Alena Šmolíková 5.B I. stupeň  
Mgr. Miroslava Štěrbová 6.A Čj-D  
Ing. Lenka Svobodová 6.B M-Ch  
Mgr. Oldřiška Ptáčková 7.B M-Vo školní metodik prevence
Mgr. Hana Sladovníková 8.A M-Př-Fy koordinátor EVVO
Mgr. Pavlína Říská 8.B Aj  
Mgr. František Matějka 9.A Př-Ch koordinátor EVVO
Mgr. Eliška Moravcová 8.B Čj-Vo  
Mgr. Dana Súlovcová   Čj-Ze  
Mgr. Tomáš Vaněček   Tv  
Mgr. Helena Placatková   Čj-Vv  
Mgr. Linda Berková   Aj  
Mgr. Štěpán Votava   Tv-Př  
Mgr. Anna Červená   Nj výchovný poradce
Mgr. Jiří Trubka   Aj-Čj  
Mgr. Petr Švach   Tv-Př  
Ing. Josef Karlík   Fy-Hv  
Ing. Zdeňka Čížková   Aj-Ze  
  Jaroslav Krejčíř     správce sítě - tel.: 606 441 818

Mailová adresa každého učitele je tvořena podle stejného pravidla.
První písmeno jména, příjmení@zsrozmital.cz
Vzor: jnovak@zsrozmital.cz

Asistentky pedagoga

Monika Rathanová
Iva Hošková
Anna Kadeřábková
Jana Hejrová
Alena Pechová
Nikola Pavlíková
Markéta Pečená
Jana Novotná
Aneta Studničková
Michaela Švejnohová

Vychovatelky ŠD

Zdeňka Zíbová
Radka Poláková
Monika Rathanová
Jana Hejrová