Škola

Ekoškola


Od 23. června 2010 se naše škola pyšní mezinárodním titulem.  V roce 2012 jsme titul obhájili na další dva roky. V roce 2014 jsme získali certifikát na čtyřleté období, další obhajoba proběhla v letech 2018 a 2022.
Program Ekoškola zastřešuje ekologické sdružení TEREZA, je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů a vedení školy. V rámci tohoto programu naši žáci založili celoškolní pracovní tým ze zástupců 2. - 9. ročníku. Žáci se učí o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Vytvořili jsme si ve škole vlastní Ekokodex, analyzovali situaci na škole v uvedených oblastech a navrhli zlepšení, která jsme se snažili posléze naplnit. Před obhajobou titulu vždy probíhá na naší škole ekologický audit a na základě jeho výsledku je škole opět udělen mezinárodní titul, vlajka a logo Ekoškola. Tím ovšem naše práce nekončí. Snažíme se posouvat ekologickou stopu stále výš, vymýšlíme nové aktivity, snažíme se působit na široké okolí.

 

 

 

Projekt Voda

Žáci 2. A a 2. B zazpívali písničku o řece Vlčavě v našem městě. 


uložit video v plné kvalitě 3.2GB
uložit video 1.0GB
uložit video 0.6GB

Pro přehrání v lepší kvalitě doporučujeme video stáhnout.

 

 

Environmentální výchova ve škole

Foto a práce ekotýmu

V rámci česko-španělského programu partnerství ekoškol, organizované vzdělávacím centrem Tereza, je naše škola jednou z 20 škol v ČR (MŠ, ZŠ, SŠ), které mají přidělenou španělskou partnerskou školu. Naší partnerskou školou je od roku 2020 španělská škola CEIP TERESA BERGANZA, která sídlí v městě BOADILLA DEL MONTE nedaleko hlavního města Španělska MADRID. V současné době plánujeme návštěvu španělské partnerské školy, kdy hrazení nákladů bychom rádi realizovali prostřednictvím programu Erasmus +. 

Od 11.1.2023 je naše škola zaregistrována do databáze organizací, které se chtějí zapojit do akcí Erasmus+ a Evropského sboru solidarity řízených národními agenturami. Žádost jsme podali, splňovala výběrová kritéria, ale vzhledem k finančním prostředkům přiděleným české národní agentuře Evropskou komisí ve Výzvě 2023 máme status náhradníka.

Sběr papíru


Třídění odpadů 
Celoškolní celoroční projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Recyklační zpravodaj žáků 1. stupně 

Recyklační zpravodaj žáků 2. stupně 

Naše úspěchy

2022/2023

CO2LIGA

Po loňském úspěchu se žáci 9. ročníku znovu zapojili do celoročního školního programu o ochraně klimatu CO2 ligy. 

V rámci programu plnili mise na záchranu planety, např. hledali v našem okolí místa ohrožená povodní nebo naopak suchem. 

Z více než 120 přihlášených škol jsme byli vybráni mezi 11 nejlepších týmů, které představily svou celoroční práci na závěrečné konferenci ve slavnostním prostředí Senátu.

 

Recyklohraní

I v tomto školním roce jsme pokračovali v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Z 1700 zapojených škol jsme se v celoroční hře umístili na 26. místě v republice a v rámci Středočeského kraje na 2. místě.

 

2021/2022

CO2LIGA

Poprvé jsme se zapojili do celorepublikového školního programu na téma změny klimatu -  CO2 LIGA, jehož organizátorem je Ekologický institut Veronica. V konkurenci 130 škol z celé České republiky jsme se umístili mezi 9 nejlepšími školami a 10 žáků naší školy prezentovalo výsledky své práce na konferenci 22. června v Senátu ČR. Naši školu představili v krátkém videu, stručně popsali celoroční práci pod vedením p. uč. Hany Sladovníkové a své vystoupení obohatili vtipnou básničkou.

A jak to na konferenci minulý rok vypadalo můžete zahlédnout také v našem videu

Fotografie z předávání ocenění níže ve fotogalerii.

Recyklohraní

Naše škola i letos pokračovala ve školním recyklačním programu Recyklohraní, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Opět jsme sbírali použité baterie a drobná elektrozařízení a plnili zadané úkoly. Do hry se zapojilo celkem 1 668 škol z celé republiky a naše škola se umístila na krásném 14. místě. Ve Středočeském kraji jsme byli 2. nejlepší školou. V rámci Recyklohraní jsme se zapojili i do projektu Ekoabeceda aneb Buďme k vodě šetrní. Žáci 4. ročníku plnili osvětové úkoly s tematikou šetrné spotřeby vody a kompostování. Mezi 60 školami ze Středočeského kraje jsme se umístili na 4. – 8. místě a p. uč. Lukášová se s pěti žáky ze 4. B zúčastnili slavnosti v Podolské vodárně.