Škola

Ekoškola


Od 23. června 2010 se naše škola pyšní mezinárodním titulem.  V roce 2012 jsme titul obhájili na další dva roky. V roce 2014 jsme získali certifikát na čtyřleté období, další obhajoba proběhla v letech 2018 a 2022.
Program Ekoškola zastřešuje ekologické sdružení TEREZA, je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů a vedení školy. V rámci tohoto programu naši žáci založili celoškolní pracovní tým ze zástupců 2. - 9. ročníku. Žáci se učí o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Vytvořili jsme si ve škole vlastní Ekokodex, analyzovali situaci na škole v uvedených oblastech a navrhli zlepšení, která jsme se snažili posléze naplnit. Před obhajobou titulu vždy probíhá na naší škole ekologický audit a na základě jeho výsledku je škole opět udělen mezinárodní titul, vlajka a logo Ekoškola. Tím ovšem naše práce nekončí. Snažíme se posouvat ekologickou stopu stále výš, vymýšlíme nové aktivity, snažíme se působit na široké okolí.

Projekt Voda

Žáci 2. A a 2. B zazpívali písničku o řece Vlčavě v našem městě. 

Váš prohlížeč nepodporuje přehrání videa, stáhněte si ho níže.

uložit video v plné kvalitě 3.2GB
uložit video 1.0GB
uložit video 0.6GB

Pro přehrání v lepší kvalitě doporučujeme video stáhnout.

 

Environmentální výchova ve škole

Aktivity ekospojek

Environmentální výchova ve škole v minulých letech

 

V rámci česko-španělského programu partnerství ekoškol, organizované vzdělávacím centrem Tereza, je naše škola jednou z 20 škol v ČR (MŠ, ZŠ, SŠ), které mají přidělenou španělskou partnerskou školu. Naší partnerskou školou je od roku 2020 španělská škola CEIP TERESA BERGANZA, která sídlí v městě BOADILLA DEL MONTE nedaleko hlavního města Španělska MADRID. V současné době plánujeme návštěvu španělské partnerské školy, kdy hrazení nákladů bychom rádi realizovali prostřednictvím programu Erasmus +. 

Od 11.1.2023 je naše škola zaregistrována do databáze organizací, které se chtějí zapojit do akcí Erasmus+ a Evropského sboru solidarity řízených národními agenturami. Žádost jsme podali, splňovala výběrová kritéria, ale vzhledem k finančním prostředkům přiděleným české národní agentuře Evropskou komisí ve Výzvě 2023 máme status náhradníka.

Sběr papíru


Třídění odpadů 
Celoškolní celoroční projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Naše úspěchy

2022/2023

CO2LIGA

Po loňském úspěchu se žáci 9. ročníku znovu zapojili do celoročního školního programu o ochraně klimatu CO2 ligy. 

V rámci programu plnili mise na záchranu planety, např. hledali v našem okolí místa ohrožená povodní nebo naopak suchem. 

Z více než 120 přihlášených škol jsme byli vybráni mezi 11 nejlepších týmů, které představily svou celoroční práci na závěrečné konferenci ve slavnostním prostředí Senátu.

 

Recyklohraní

I v tomto školním roce jsme pokračovali v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Z 1700 zapojených škol jsme se v celoroční hře umístili na 26. místě v republice a v rámci Středočeského kraje na 2. místě.

 

2021/2022

CO2LIGA

Poprvé jsme se zapojili do celorepublikového školního programu na téma změny klimatu -  CO2 LIGA, jehož organizátorem je Ekologický institut Veronica. V konkurenci 130 škol z celé České republiky jsme se umístili mezi 9 nejlepšími školami a 10 žáků naší školy prezentovalo výsledky své práce na konferenci 22. června v Senátu ČR. Naši školu představili v krátkém videu, stručně popsali celoroční práci pod vedením p. uč. Hany Sladovníkové a své vystoupení obohatili vtipnou básničkou.

A jak to na konferenci vypadalo můžete zahlédnout také v našem videu

Fotografie z předávání ocenění níže ve fotogalerii.

Recyklohraní

Naše škola i letos pokračovala ve školním recyklačním programu Recyklohraní, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Opět jsme sbírali použité baterie a drobná elektrozařízení a plnili zadané úkoly. Do hry se zapojilo celkem 1 668 škol z celé republiky a naše škola se umístila na krásném 14. místě. Ve Středočeském kraji jsme byli 2. nejlepší školou. V rámci Recyklohraní jsme se zapojili i do projektu Ekoabeceda aneb Buďme k vodě šetrní. Žáci 4. ročníku plnili osvětové úkoly s tematikou šetrné spotřeby vody a kompostování. Mezi 60 školami ze Středočeského kraje jsme se umístili na 4. – 8. místě a p. uč. Lukášová se s pěti žáky ze 4. B zúčastnili slavnosti v Podolské vodárně.

Recyklační zpravodaj žáků 1. stupně 

Recyklační zpravodaj žáků 2. stupně