Škola

Ekoškola


Od 23. června 2010 se naše škola pyšní mezinárodním titulem.  V roce 2012 jsme titul obhájili na další dva roky. V roce 2014 jsme získali certifikát na čtyřleté období do června 2018, kdy jsme titul obhájili již počtvrté.
Program Ekoškola zastřešuje ekologické sdružení TEREZA, je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů a vedení školy. V rámci tohoto programu naši žáci založili celoškolní pracovní tým ze zástupců 2. - 9. ročníku. Žáci se učí o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Vytvořili jsme si ve škole vlastní Ekokodex, analyzovali situaci na škole v uvedených oblastech a navrhli zlepšení, která jsme se snažili posléze naplnit. Před obhajobou titulu vždy probíhá na naší škole ekologický audit a na základě jeho výsledku je škole opět udělen mezinárodní titul, vlajka a logo Ekoškola. Tím ovšem naše práce nekončí. Snažíme se posouvat ekologickou stopu stále výš, vymýšlíme nové aktivity, snažíme se působit na široké okolí.

Ukázka akcí ekotýmu

Foto a práce ekotýmu.

Práce ekotýmu se ve školním roce 2019/2020 soustředila na spolupráci s partnerskou školou CEIP Teresa Berganza se sídlem v Boadilla del Monte nedaleko Madridu. 

Sběr papíru


Třídění odpadů 
Celoškolní celoroční projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Recyklační zpravodaj žáků 1. stupně 

Recyklační zpravodaj žáků 2. stupně