Škola

Jsme členem Sítě přidružených škol UNESCO

Od školního roku 2023/2024 jsme členem Sítě přidružených škol UNESCO

O našem přijetí bylo rozhodnuto na 29. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ve dnech 25. a 26. září 2023 v Ostravě. Základní škola Jakuba Jana Ryby  Rožmitál pod Třemšínem se stala v pořadí již 54 přidruženou školou.

Do projektu Sítě přidružených škol UNESCO, jenž byl zahájen už v roce 1953, je zapojeno více než 11,5 tisíc vzdělávacích institucí v 182 zemích světa. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům

  • učit se vědět ("learning to know")
  • učit se konat ("learning to do")
  • učit se být ("learning to be")
  • učit se žít spolu ("learning to live together")

Hlavním cílem projektu je „přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a trvalému míru“.

Přidružené školy UNESCO se v rámci své činnosti zabývají prioritními oblastmi:

  • celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí;
  • udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl;
  • mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.

V tomto kontextu zapojené školy využívají a rozvíjejí moderní pedagogické metody, spolupracují s ostatními školami a rozvíjejí u svých žáků a studentů znalosti, dovednosti a kompetence potřebné v dnešním světě.

Všichni členové Sítě zpracovávají během školního roku takzvaná Témata týdne škol UNESCO. Jejich zadání vychází z významných národních výročí a mezinárodních roků OSN. Smyslem vypracování těchto Témat je seznámit žáky s významnými událostmi či objevy národní i světové historie, stejně jako upozornit na palčivé problémy současnosti a to na pozadí prioritních témat.

Témata jsou jednotlivými školami prezentována každoročně v rámci takzvaného Valného shromáždění. Valné shromáždění je pravidelnou příležitostí pro setkání i vzájemnou inspiraci všech členů Sítě.

Témata Týdne škol UNESCO pro školní rok 2023/2024 jsou:

  • Hate speech a mediální výchova
  • 200. výročí narození Bedřicha Smetany
  • Voda

O činnosti školy v rámci Sítě přidružených škol UNESCO budeme informovat ve výročních zprávách.