Rodiče

Úřední deska - GDPR


Úřední deska ZŠ J.J. Ryby

 
Informace o škole zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 zde ke stažení:

 Informace 
 Formulář žádosti o poskytnutí informace 

Ochrana osobních údajů


V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává vaše osobní údaje.

Informační povinnost správce