Rodiče

Zápis do 1. třídy

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2022-2023


Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 proběhne  8. dubna 2022.  

Vzhledem k epidemiologické situace budou informace o průběhu zápisu upřesněny.

Ke stažení:

Jaké jsou možnosti doručení vyplněných formulářů:

  1. Datovou schránkou - ID datové schránky: skxu5ah
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem zsjjryby@zsrozmital.cz
  3. Poštou na adresu: ZŠ J. J. Ryby, Komenského 543, Rožmitál p. Tř., 262 42
  4. Vhodit do schránky označené Zápis u hlavního vchodu školy

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského popř. odborného lékaře. V této době jsou poradny otevřené, je nutné se objednat.

Informace o provozu PPP Příbram je na jejich webových stránkách www.pppstredoceska.cz

PPP SK, pracoviště Příbram
Pod Šachtami 294
261 01  Příbram
Telefon: 318624085
Mobil: 733640081
e-mail: pribram@pppsk.cz

Školní zralost