Žáci

Učení hrou

Žáci školy mají přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.
Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.
 

odkaz popisek vhodné pro žáky
www.proskoly.cz testy, dotazníky, rozvoj logiky 1. a 2. stupeň
www.veskole.cz výukové materiály, prezentace 1. a 2. stupeň
www.umimecesky.cz procvičování Čj 1. a 2. stupeň
www.umimematiku.cz procvičování M 1. a 2. stupeň
www.skolakov.eu procvičování všech předmětů 1. stupeň
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/ psaní na pc 2. stupeň

http://nedatluj.cz/

psaní na pc 2. stupeň
http://www.learningchocolate.com výuka angličtiny 1. a 2. stupeň
https://www.gramar.in/cs procvičování čj 1. - 6. ročník
https://www.matika.in/cs procvičování M 1. - 9. ročník
http://druhak.chytrak.cz předměty 2. roč. 2. ročník
http://tretaci.wz.cz předměty 3. roč. 3. ročník
http://ctvrtak.chytrak.cz předměty 4. roč 4. ročník
http://patak.chytrak.cz předměty 5. roč 5. ročník
https://www.slavne-dny.cz    
http://regiony.lusa.cz vlastivěda, zeměpis 5. - 9. ročník
https://www.treninkpameti.com Hry na internetu  
https://www.mentem.cz logické úlohy  
http://www.learningchocolate.com Aj  
https://quizizz.com Aj  
http://www.english-time.eu/pro-deti/ Aj  
http://www.poptropica.com/ Aj  
https://www.helpforenglish.cz/ Aj  
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en Aj  
http://eslkidsworld.com/index.html Aj  
http://www.grammar.cl/ Aj  
http://eslpuzzles.com/index.html Aj  
https://www.mes-english.com/flashcards.php Aj  
http://www.hello-world.com/languages.php/?language=English&translate=English Aj  
https://www.gamestolearnenglish.com/ Aj  
http://www.funenglishgames.com/ Aj  
https://www.learn-english-today.com/wordgames.html Aj  
https://www.english-online.org.uk/games/gamezone2.htm Aj  
https://www.eslgamesplus.com/ Aj  
https://cs.duolingo.com/ Aj