Informace

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Testování na naší škole:

9. B - čtvrtek 29. 4. 2021 od 13 do 14 hod.

9. A, 9. C - pátek 30. 4. 2021 od 13 - do 14 hod.

Podrobné informace MŠMT a další možnosti ZDE.

Organizace vzdělávání od 12. dubna 2021

Od 12. dubna 2021 (a každý další lichý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků třídy 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 2.A.
Od 19. dubna 2021 (a každý další sudý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků třídy 1.A, 1.B, 2.B, 5.A, 5.B.
Výběr tříd je takto zvolen z důvodu zabezpečení výuky, nelze přihlížet k individuálním požadavkům rodičů.<br>

Pokračujte - Více informací

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne od 12. dubna do 23. dubna 2021. Podrobnější informace o průběhu naleznete pod odkazem Rodiče - Zápis do 1. třídy.

Mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví

Ve škole a školní družině musí všichni od 25. února 2021 nosit respirátor nebo zdravotnickou roušku. Toto opatření se nevztahuje na strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Školní pokladna již funguje

Vážení rodiče, program Školní pokladna už je funkční. Na účtu vidíte připsané peníze. Pokud peníze nevidíte, nedošlo ke spárování kvůli chybnému zadání všech údajů při platbě, např. chybí IČ školy, chybné telefonní číslo. Peníze s účty žáků teď ručně spárujeme a Vás prosíme o důkladné zadávání všech údajů při dalších platbách. Prosíme rodiče, kteří ještě neposlali peníze na účet, aby tak učinili nejpozději do konce září. Začátkem října začneme vyúčtovávat školní pomůcky. Děkujeme za spolupráci.

Školní online pokladna

Vážení rodiče, od tohoto školního roku škola začne využívat program Školní online pokladna. Jedná se o novou  formu vybírání finančních částek od žáků na různé vstupy, pomůcky, exkurze, výlety, atd. Podrobnější informace a návod pro registraci do programu je v menu Rodiče - Školní online pokladna.

Přihlašovací údaje do Bakalářů a na mail

Vážení rodiče, milí žáci, pokud nemáte přihlašovací údaje do Bakalářů, pište si o ně na jbacikova@zsrozmital.cz
Pokud žáci 5. - 9. ročníku zapomněli heslo do školního mailu, pište si také z jakéhokoli mailu na jbacikova@zsrozmital.cz a obratem získáte informaci o resetování hesla. Vaše mailová adresa je ve tvaru přihlašovací jméno do počítače ve škole@zsrozmital.cz (např. jkytka@zsrozmital.cz)
Funkčnost je důležitá pro vzájemnou komunikaci.

Žádost o ošetřovné

Tiskopis žádosti o ošetřovné pro péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednou ve škole v omezených úředních hodinách.
Úřední hodiny ve škole: pondělí a středa od 9:00 do 11:30.

Hledáme nové učitele

Od školního roku 2020/2021 hledáme nové učitele těchto aprobací: anglický jazyk, informatika, 1. stupeň. Zájemci mohou posílat své životopisy na e-mailovou adresu školy zsjjryby@zsrozmital.cz, kde si mohou vyžádat i další informace. Chcete-li si školu prohlédnout, navštivte nás osobně.

Školní průkaz ISIC Školák

Znovu jsme se rozhodli zjistit zájem o školní průkaz ISIC Školák.