Informace

Vánoční trh

ZŠ Jakuba Jana Ryby Vás srdečně zve 6. prosince 2019 na vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu na podporu nadačního fondu Dobrý anděl

Pozvánka zde

Informace o stávce

Vážení rodiče, výuka ve středu 6. 11. bude probíhat bez omezení.

Opakující se výskyt vší

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se v některých třídách (především na 1. stupni) neustále vyskytují vši, prosím o důslednou kontrolu vlasů svých dětí. Informace o možném způsobu odstranění vší je např. na www.bezvsi.cz

25. října 2019 - XIII. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby

Zveme všechny žáky a rodiče na XIII. ročník lampionového pochodu.
Pozvánka zde.

Den otevřených dveří ve škole a školní zahradě

Zveme všechny zájemce, rodiče, rodinné příslušníky i širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 13:30 do 16:30 hodin.

Pozvánka zde

Školní průkaz ISIC Školák

Znovu jsme se rozhodli zjistit zájem o školní průkaz ISIC Školák.

Hledáme nové učitele

Od školního roku 2019/2020 hledáme nové učitele těchto aprobací: anglický jazyk, zeměpis a fyzika. Zájemci mohou posílat své životopisy na e-mailovou adresu školy zsjjryby@zsrozmital.cz, kde si mohou vyžádat i další informace. Chcete-li si školu prohlédnout, navštivte nás osobně.

Vernisáž výstavy školních prací žáků ZŠ J. J. Ryby

20. března ve 14 hodin bude vernisáží otevřena výstava školních prací žáků ZŠ J. J. Ryby v Podbrdském muzeu. Výstava potrvá do 25. dubna 2019. 

Dny pro záchranu života

Ve dnech 11. - 13. září proběhl už 2. ročník vzdělávací akce Dny pro záchranu života, kterou absolvovali pod vedením profesionálních záchranářů ze vzdělávací společnosti Zdravotníci s. r. o. všichni žáci naší školy.  Při záchraně lidského života často rozhodují sekundy. Proto je nezbytné, aby si základní znalosti první pomoci osvojili již žáci základních škol. Během programu se žáci seznámili s ošetřením různých poranění, tentokrát především popálenin a prováděli nácvik neodkladné resuscitace a protišokových opatření. Dokonce si vyzkoušeli únik ze zakouřené místnosti.