Informace

Přehled sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2024/25

Přehled sešitů ZDE

Úplata za školní družinu a školní klub

Od školního roku 2024/2025 Rada města schvaluje, v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2024 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovení úplaty od 1. 9. 2024 takto: - za pobyt ve školní družině ZŠ na 150,-Kč/měsíc a ve školním klubu na 40,-Kč/měsíc

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024 / 2025 je 5. dubna 2024 od 13 do 17 hodin. K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Národní pedagogický institut ČR zveřejnil inspirativní materiály pro rodiče k zajištění plynulého přechodu dětí z předškolního do základního vzdělávání: ZDE

Svačiny ve školní jídelně

Ve školní jídelně je možné ráno od 7 hodin koupit svačinu.

Více informací ZDE

Školní psycholog

Od října 2023 je na naší škole pro žáky a rodiče k dispozici školní psycholog. Více pod odkazem Rodiče - Školní psycholog.

Inovace povrchu učeben ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem během prázdnin zrealizovala projekt s názvem „Inovace povrchu učeben ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.“, reg. č. 22/005/19210/120/091/002758. Cílem projektu bylo vyměnit podlahové krytiny v 7 kmenových třídách.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Informace pro rodiče prvňáčků

Informace o pomůckách pro budoucí prvňáčky jsou pod odkazem Rodiče - Prvňáčci.

Stravování ve škole zdarma

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady nabízí pomoc rodinám, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi nebo mají nedostatek peněz na stravování svých dětí ve školní jídelně. Pro získání informací, zda splňujete podmínky příspěvku, se obraťte na p. M. Šourkovou, tel.: 318 665 172

Školní online pokladna

Vážení rodiče, škola využívá program Školní online pokladna. Jedná se formu vybírání finančních částek od žáků na různé vstupy, pomůcky, exkurze, výlety, atd. Podrobnější informace a návod pro registraci do programu je v menu Rodiče - Školní online pokladna.