Inovace povrchu učeben ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl operace:

Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Popis projektu:

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem během prázdnin zrealizovala projekt s názvem „Inovace povrchu učeben ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.“, reg. č. 22/005/19210/120/091/002758. Cílem projektu bylo vyměnit podlahové krytiny v 7 kmenových třídách.

Realizace projektu zahrnovala odstranění starých lin, vyrovnání povrchu nivelací a pokládku podlahové krytiny speciálně vyvinuté pro školní třídy, s odolností proti poškrábání pohyblivým nábytkem, moderním designem a jednoduchou, nenáročnou údržbou.

Nový povrch přispěl ke zkvalitnění hygienických podmínek, protiskluznost povrchu zvyšuje bezpečnost žáků. Nová lina jsou zdravotně nezávadná, s nízkou emisí těkavých organických látek. Všechny renovované třídy jsme také vymalovali.

Spolufinancování bylo uskutečněno z Programu rozvoj venkova.