Informace

Vyzvednutí věcí ze školní družiny

Rodiče žáků 1. stupně, kteří v současné době nechodí do školy, si mohou vyzvednout věci ze školní družiny od 22. 6. do 25. 6. 2020 vždy od 13 do 16 hodin. Děti, které do školy chodí, si věci vyzvednou během výuky.

Výuka žáků 6. - 9. ročníku od 8. června 2020

Od 8. června 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 6. - 9. ročníku ve škole. Podrobnější informace zde.

Informace pro rodiče žáků 1. - 5. ročníku

Od 25. května 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. - 5. ročníku ve škole. Podrobnější informace zde.

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Od 11. května 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Podrobnější informace zde.

Přihlašovací údaje do Bakalářů a na mail

Vážení rodiče, milí žáci, pokud nemáte přihlašovací údaje do Bakalářů, pište si o ně na jbacikova@zsrozmital.cz
Pokud žáci 5. - 9. ročníku zapomněli heslo do školního mailu, pište si také z jakéhokoli mailu na jbacikova@zsrozmital.cz a obratem získáte informaci o resetování hesla. Vaše mailová adresa je ve tvaru přihlašovací jméno do počítače ve škole@zsrozmital.cz (např. jkytka@zsrozmital.cz)
Funkčnost je důležitá pro vzájemnou komunikaci.

Žádost o ošetřovné

Tiskopis žádosti o ošetřovné pro péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednou ve škole v omezených úředních hodinách.
Úřední hodiny ve škole: pondělí a středa od 9:00 do 11:30.

Mimořádné opatření

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví nařizuje pro prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 toto mimořádné opatření: Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení. Veškeré akce školy jsou do odvolání zrušeny. Opatření se vztahuje i na provoz školní družiny. Další vývoj sledujte ve veřejnoprávních médiích, kde budou jistě aktuální informace. Učivo bude žákům k samostudiu k dispozici na Bakalářích.
PaedDr. Jana Bacíková, ředitelka školy.

Hledáme nové učitele

Od školního roku 2020/2021 hledáme nové učitele těchto aprobací: anglický jazyk, informatika, 1. stupeň. Zájemci mohou posílat své životopisy na e-mailovou adresu školy zsjjryby@zsrozmital.cz, kde si mohou vyžádat i další informace. Chcete-li si školu prohlédnout, navštivte nás osobně.

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny končí 5. ledna 2020. Vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020