Informace

Informace k testování

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.
Obecně pár informací k samotnému testování:
• Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR.
• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování, test, prodělaná nemoc), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Konzultace

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace proběhnou konzultace pouze pro rodiče vybraných žáků (informace v žákovské knížce). V případě potřeby se ostatní rodiče mohou kdykoli spojit s učiteli e-mailem nebo přes Bakaláře. Děkujeme za pochopení.

Otevření e-shopu na nákup oblečení se školním motivem

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu: ZDE
Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 26. listopadu. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Rodičovská kavárna

Vážení rodiče, zveme Vás na Rodičovskou kavárnu s paní PhDr. Mgr. Evou Burdovou, MBA na téma: Bezpečně v online světě.
Ve středu 13. 10. 2021 od 17:15 hod v knihovně ZŠ.
Dozvíte se, jaká úskalí mohou číhat na vaše děti v online světě a co dělat proto, aby byly v bezpečí.
Čeká Vás také malé pohoštění.

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.

Slavnostního zahájení před školou se zúčastní jen žáci 1., 6. a 9. ročníku. Prvňáčci se budou testovat až 2. září.

Ministerstvo školství vydalo Soubor doporučení k provozu a testování ve školách ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. Cílem je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Není omezen počet žáků ve třídách, nejsou stanovena závazná pravidla  pro organizaci vstupu do budovy školy. U vchodů do školy a v každé učebně budou k dispozici prostředky pro dezinfekci rukou, každá osoba je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálním platném mimořádném doporučení MZd. Ve třídě v lavici mít žáci ochranný prostředek nemusí.  Pravidelně bude prováděn úklid všech prostor, intenzivně budeme učebny větrat, několikrát denně budou dezinfikovány předměty, které používá větší počet osob (kliky, spínače světel, baterie u umyvadel, klávesnice,…).

Rozdělení prvňáčků

Pod odkazem Rodiče - Prvňáčci je rozdělení žáků do 1. tříd.

Přehled sešitů pro žáky 2. stupně

Přehled sešitů, které mají mít žáci 6. - 9. ročníku připravené do školy - ZDE

Anketa pro žáky a rodiče

V Balakářích je připravena anketa o bezpečnosti na internetu pro žáky 4. - 9. ročníku a jejich rodiče. Prosíme o vyplnění během letních prázdnin.

Organizace výuky od 17. května 2021

Od 17. května 2021 se vrací výuka k pravidelné denní docházce do školy pro všechny žáky. Testování všech žáků bude 1x týdně antigenními testy. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Organizace výuky od 3. května 2021

Výuka na 1. stupni probíhá ve stejné režimu.

Testování bude pouze v pondělí. Je umožněna výuka tělesné výchovy venku.

Výuka na 2. stupni:

Od 3. května 2021 (a každý další sudý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků 6. a 8. ročníku.

Od 10. května 2021 (a každý další lichý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků 7. a 9. ročníku.

Testování v pondělí a ve čtvrtek. Podrobnosti pod odkazem Více informací.