Informace

Výuka v lednu 2021

Podle usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 bude provoz základní školy pokračovat podle dosavadních pravidel minimálně do 22. ledna 2021 takto:
Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Školní družina bude pro tyto žáky v provozu.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
Platí opět rozvrh distanční výuky, který mají žáci na nástěnce třídy v Bakalářích.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Další organizace výuky bude zveřejněna podle aktuálních informací MŠMT.

Vánoční prázdniny

Výuka končí 18. prosince 2020. Vánoční prázdniny jsou od 21. 12. 2020 do neděle 3. ledna 2021. Způsob výuky od 4. ledna 2021 bude upřesněn podle aktuálních informací MŠMT.

Organizace výuky od 30. listopadu 2020

Od 30. listopadu 2020 bude probíhat povinná prezenční výuka žáků 1. - 5. ročníku a 9. ročníku.
Žáci 6. - 8. ročníku budou mít školní docházku organizovanou rotačně, tzn., že se budou střídat po týdnu.
První týden od 30. 11. budou mít prezenční výuku žáci 7.B, 8.A, 8.B, distanční výuku třídy 6.A, 6.B, 7.A
Další týden od 7. 12. budou mít prezenční výuku žáci 6.A, 6.B, 7.A, distanční výuku třídy 7.B, 8.A, 8.B.
Prezenční výuka bude podle rozvrhu.
Žáci musí mít po celou dobu výuky roušku.