Informace

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny končí 5. ledna 2020. Vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020

Hledáme nové učitele

Od školního roku 2020/2021 hledáme nové učitele těchto aprobací: anglický jazyk, informatika, 1. stupeň. Zájemci mohou posílat své životopisy na e-mailovou adresu školy zsjjryby@zsrozmital.cz, kde si mohou vyžádat i další informace. Chcete-li si školu prohlédnout, navštivte nás osobně.

Mimořádné opatření

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví nařizuje pro prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 toto mimořádné opatření: Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení. Veškeré akce školy jsou do odvolání zrušeny. Opatření se vztahuje i na provoz školní družiny. Další vývoj sledujte ve veřejnoprávních médiích, kde budou jistě aktuální informace. Učivo bude žákům k samostudiu k dispozici na Bakalářích.
PaedDr. Jana Bacíková, ředitelka školy.

Žádost o ošetřovné

Tiskopis žádosti o ošetřovné pro péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednou ve škole v omezených úředních hodinách.
Úřední hodiny ve škole: pondělí a středa od 9:00 do 11:30.

Přihlašovací údaje do Bakalářů a na mail

Vážení rodiče, milí žáci, pokud nemáte přihlašovací údaje do Bakalářů, pište si o ně na jbacikova@zsrozmital.cz
Pokud žáci 5. - 9. ročníku zapomněli heslo do školního mailu, pište si také z jakéhokoli mailu na jbacikova@zsrozmital.cz a obratem získáte informaci o resetování hesla. Vaše mailová adresa je ve tvaru přihlašovací jméno do počítače ve škole@zsrozmital.cz (např. jkytka@zsrozmital.cz)
Funkčnost je důležitá pro vzájemnou komunikaci.

Informace k zápisu do 1. ročníku

V záložce Rodiče - Zápis do 1. třídy je informace z Pedagogicko-psychologické poradny v Příbrami pro rodiče žádající odklad školní docházky.