Informace

Organizace výuky od 30. listopadu 2020

Od 30. listopadu 2020 bude probíhat povinná prezenční výuka žáků 1. - 5. ročníku a 9. ročníku.
Žáci 6. - 8. ročníku budou mít školní docházku organizovanou rotačně, tzn., že se budou střídat po týdnu.
První týden od 30. 11. budou mít prezenční výuku žáci 7.B, 8.A, 8.B, distanční výuku třídy 6.A, 6.B, 7.A
Další týden od 7. 12. budou mít prezenční výuku žáci 6.A, 6.B, 7.A, distanční výuku třídy 7.B, 8.A, 8.B.
Prezenční výuka bude podle rozvrhu.
Žáci musí mít po celou dobu výuky roušku.