Informace

Přehled sešitů pro žáky 2. stupně

Přehled sešitů, které mají mít žáci 6. - 9. ročníku připravené do školy - ZDE

Anketa pro žáky a rodiče

V Balakářích je připravena anketa o bezpečnosti na internetu pro žáky 4. - 9. ročníku a jejich rodiče. Prosíme o vyplnění během letních prázdnin.

Organizace výuky od 17. května 2021

Od 17. května 2021 se vrací výuka k pravidelné denní docházce do školy pro všechny žáky. Testování všech žáků bude 1x týdně antigenními testy. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Organizace výuky od 3. května 2021

Výuka na 1. stupni probíhá ve stejné režimu.

Testování bude pouze v pondělí. Je umožněna výuka tělesné výchovy venku.

Výuka na 2. stupni:

Od 3. května 2021 (a každý další sudý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků 6. a 8. ročníku.

Od 10. května 2021 (a každý další lichý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků 7. a 9. ročníku.

Testování v pondělí a ve čtvrtek. Podrobnosti pod odkazem Více informací.