Informace

Školní průkaz ISIC Školák

Znovu jsme se rozhodli zjistit zájem o školní průkaz ISIC Školák, některým žákům vyšších ročníků již bude končit platnost. Zájem o průkaz hlaste třídním učitelům.

Informace pro rodiče prvňáčků

Informace o pomůckách pro budoucí prvňáčky jsou pod odkazem Rodiče - Prvňáčci.

Stravování ve škole zdarma

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady nabízí pomoc rodinám, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi nebo mají nedostatek peněz na stravování svých dětí ve školní jídelně. Pro získání informací, zda splňujete podmínky příspěvku, se obraťte na p. M. Šourkovou, tel.: 318 665 172

Hledáme nové učitele

Od školního roku 2022/23 hledáme nové učitele těchto aprobací: informatika, 1. stupeň. Zájemci mohou posílat své životopisy na e-mailovou adresu školy zsjjryby@zsrozmital.cz, kde si mohou vyžádat i další informace. Chcete-li si školu prohlédnout, navštivte nás osobně.

Školní online pokladna

Vážení rodiče, škola využívá program Školní online pokladna. Jedná se formu vybírání finančních částek od žáků na různé vstupy, pomůcky, exkurze, výlety, atd. Podrobnější informace a návod pro registraci do programu je v menu Rodiče - Školní online pokladna.