Informace

Volný den 25. září 2020

Vážení rodiče, na základě výzvy nového ministra zdravotnictví vyhlašuje ředitelka školy na pátek 25. září 2020 volný den. Nadcházející prodloužený víkend by měl zlepšit nepříznivou epidemiologickou situaci.

Školní pokladna již funguje

Vážení rodiče, program Školní pokladna už je funkční. Na účtu vidíte připsané peníze. Pokud peníze nevidíte, nedošlo ke spárování kvůli chybnému zadání všech údajů při platbě, např. chybí IČ školy, chybné telefonní číslo. Peníze s účty žáků teď ručně spárujeme a Vás prosíme o důkladné zadávání všech údajů při dalších platbách. Prosíme rodiče, kteří ještě neposlali peníze na účet, aby tak učinili nejpozději do konce září. Začátkem října začneme vyúčtovávat školní pomůcky. Děkujeme za spolupráci.

Informace školy o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech

Informace školy o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce jsou zpracovány podle metodického postupu MŠMT. Jsou zde stanoveny postupy, jak se chovat a co dodržovat k minimalizaci šíření infekce.

Celé znění zde. 

Školní online pokladna

Vážení rodiče, od tohoto školního roku škola začne využívat program Školní online pokladna. Jedná se o novou  formu vybírání finančních částek od žáků na různé vstupy, pomůcky, exkurze, výlety, atd. Podrobnější informace a návod pro registraci do programu je v menu Rodiče - Školní online pokladna.

Zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září 2020 začne nový školní rok. Slavnostního zahájení před školou se v případě příznivého počasí zúčastní pouze žáci 1., 6. a 9. ročníku. Ostatní žáci půjdou rovnou do tříd. Vzhledem k současné situaci nebude možný přístup rodičů do budov školy. Výjimku uděláme pouze u prvňáčků, kdy bude umožněn vstup jednomu zákonnému zástupci do třídy s rouškou. V případě nepříznivého počasí (déšť) se slavnostní zahájení před školou neuskuteční. Prvňáčci se sejdou přímo u budovy prvních tříd. Rodiče získají všechny potřebné informace. Družina bude v provozu hned od středy.

Seznam sešitů pro žáky 2. stupně

Seznam sešitů, které budou potřebovat žáci 6. - 9. ročníku je uveden zde.

Ukončení školního roku 2019/2020

Školní rok bude z organizačních důvodů ukončen v pátek 26. června 2020. Podrobnější informace zde.