Informace

Hlasování o motivu oblečení

Milí žáci, v rámci projektu Hrdá škola pro vás žákovský parlament připravil 3 motivy, z nichž jeden bude na oblečení, které si každý bude moci objednat. Na výběr bude 5 barev. O motivu rozhodnete vy svým hlasováním na odkazu ZDE

Rodičovská kavárna

Vážení rodiče, zveme Vás na Rodičovskou kavárnu s paní PhDr. Mgr. Evou Burdovou, MBA na téma: Bezpečně v online světě.
Ve středu 13. 10. 2021 od 17:15 hod v knihovně ZŠ.
Dozvíte se, jaká úskalí mohou číhat na vaše děti v online světě a co dělat proto, aby byly v bezpečí.
Čeká Vás také malé pohoštění.

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.

Slavnostního zahájení před školou se zúčastní jen žáci 1., 6. a 9. ročníku. Prvňáčci se budou testovat až 2. září.

Ministerstvo školství vydalo Soubor doporučení k provozu a testování ve školách ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. Cílem je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Není omezen počet žáků ve třídách, nejsou stanovena závazná pravidla  pro organizaci vstupu do budovy školy. U vchodů do školy a v každé učebně budou k dispozici prostředky pro dezinfekci rukou, každá osoba je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálním platném mimořádném doporučení MZd. Ve třídě v lavici mít žáci ochranný prostředek nemusí.  Pravidelně bude prováděn úklid všech prostor, intenzivně budeme učebny větrat, několikrát denně budou dezinfikovány předměty, které používá větší počet osob (kliky, spínače světel, baterie u umyvadel, klávesnice,…).

Rozdělení prvňáčků

Pod odkazem Rodiče - Prvňáčci je rozdělení žáků do 1. tříd.

Přehled sešitů pro žáky 2. stupně

Přehled sešitů, které mají mít žáci 6. - 9. ročníku připravené do školy - ZDE

Anketa pro žáky a rodiče

V Balakářích je připravena anketa o bezpečnosti na internetu pro žáky 4. - 9. ročníku a jejich rodiče. Prosíme o vyplnění během letních prázdnin.

Organizace výuky od 17. května 2021

Od 17. května 2021 se vrací výuka k pravidelné denní docházce do školy pro všechny žáky. Testování všech žáků bude 1x týdně antigenními testy. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Organizace výuky od 3. května 2021

Výuka na 1. stupni probíhá ve stejné režimu.

Testování bude pouze v pondělí. Je umožněna výuka tělesné výchovy venku.

Výuka na 2. stupni:

Od 3. května 2021 (a každý další sudý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků 6. a 8. ročníku.

Od 10. května 2021 (a každý další lichý týden) bude umožněna osobní přítomnost žáků 7. a 9. ročníku.

Testování v pondělí a ve čtvrtek. Podrobnosti pod odkazem Více informací.