Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

září

 • 01. 09. 2022

  Začátek školního roku 2022/23

 • 02. 09. 2022

  Den s třídním učitelem

 • 07. 09. 2022

  Třídní schůzka rodičů ukrajinských žáků od 15:30

 • 08. 09. 2022

  Focení žáků 1. stupně

 • 08. 09. 2022

  Třídní schůzka rodičů žáků 2. stupně od 15:30.
  Rodiče žáků 1. stupně mají od 15:30 konzultace.

 • 21. 09. 2022
  -
  23. 09. 2022

  Adaptační kurz - 6. roč.

 • 26. 09. 2022

  EDUbus - mobilní laboratoř pro polytechnickévzdělávání

 • 27. 09. 2022

  Projektový den

říjen

 • 06. 10. 2022

  Přespolní běh

 • 10. 10. 2022
  -
  14. 10. 2022

  Sběrový týden (baterie, hliník, drobné elektro, mobily)
  Od 7:00 do 7:50 v suterénu 2. stupně. Třídit tenko a tlusto stěnný hliník.

 • 11. 10. 2022

  Farma Moulisových (1. ročník)

 • 18. 10. 2022

  Burza škol (setkání žáků a rodičů se zástupci SŠ a SOU)

 • 21. 10. 2022

  Hornické muzeum (5. ročník)

 • 21. 10. 2022

  XV. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby
  Vycházíme v 15.30 od školy. Vezměte si vuřty na opékání.

 • 24. 10. 2022

  Čechova stodola (6. ročník)

 • 26. 10. 2022
  -
  27. 10. 2022

  Podzimní prázdniny

listopad

 • 02. 11. 2022

  Deváťáci čtou prvňáčkům
  Výstava záložek do knihy „Můj literární příběh čeká na přečtení“ - akce ve školní knihovně

 • 07. 11. 2022
  -
  18. 11. 2022

  Bobřík informatiky (národní kolo, 4. – 9. ročník)

 • 09. 11. 2022

  Hudební pořad (2. ročník, 5. B)

 • 13. 11. 2022

  Světový den laskavosti
  Krabice od bot – „Když děti darují dětem, je v tom spousta radosti.“

 • 15. 11. 2022

  Pražský hrad (exkurze 9. ročníku)

 • 16. 11. 2022

  Čtvrtletní pedagogická rada

 • 18. 11. 2022

  Školní družina - ukázka výcviku psů

 • 21. 11. 2022
  -
  25. 11. 2022

  Den díkůvzdání
  v hodinách anglického jazyka

 • 21. 11. 2022
  -
  25. 11. 2022

  Recyklace hrou (3. – 8. ročník)

 • 22. 11. 2022

  Konzultace s rodiči k prospěchu a chování žáků
  I. i II. stupeň 15.30 – 16.30

 • 22. 11. 2022

  Okresní kolo Pythagoriády

 • 28. 11. 2022

  Projektový den Vánoce (vánoční dílny)

prosinec

 • 02. 12. 2022

  Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu
  Začátek v 15:30

 • 05. 12. 2022

  Mikulášská nadílka

 • 05. 12. 2022

  Exkurze - adventní Norimberk (8. a 9. ročník)

 • 08. 12. 2022

  Exkurze - Auto Škoda Mladá Boleslav (9. ročník)

 • 08. 12. 2022

  BanalFatal
  Program prevence úrazů páteře a míchy pro 6. a 7. ročník

 • 09. 12. 2022

  Návštěva ze ZŠ Hvožďany

 • 13. 12. 2022

  Vánoční laťka
  Soutěž ve skoku vysokém

 • 14. 12. 2022

  Vánoční putování
  Vánoční putování za J. J. Rybou do Podbrdského muzea a kostela Povýšení svatého Kříže (6. roč.)

 • 15. 12. 2022

  Beseda s Městskou policií Březnice (6. ročník)

 • 16. 12. 2022

  Beseda s kariérovým poradcem (9. ročník)

 • 16. 12. 2022

  Vánoce se spolužáky ve třídě

 • 16. 12. 2022

  Vánoční radost pro seniory Centra Rožmitál (1. ročník)

 • 19. 12. 2022
  -
  22. 12. 2022

  Volné dny z důvodu úspory energií

 • 23. 12. 2022
  -
  02. 01. 2023

  Vánoční prázdniny
  Výuka pokračuje 3. ledna 2023

leden

 • 03. 01. 2023

  Přednáška pro 7. ročník
  „Holky z Venuše, kluci z Marsu“

 • 03. 01. 2023

  Přednáška pro 9. ročník
  „Nestresuj se stresem“

 • 13. 01. 2023

  Akce k volbě povolání pro 9. ročník
  Ukázka práce hasičů a policie

 • 17. 01. 2023

  Planetárium Plzeň (5. roč.)

 • 25. 01. 2023

  Pololetní pedagogická rada

 • 31. 01. 2023

  Výpis vysvědčení za I. pololetí

únor

 • 01. 02. 2023

  Soutěž Škola má talent (ŽP Rybičky)

 • 02. 02. 2023

  Bruslení (5. ročník)

 • 03. 02. 2023

  Pololetní prázdniny

 • 06. 02. 2023
  -
  10. 02. 2023

  Valentýnská přáníčka (ŽP Rybičky)

 • 08. 02. 2023

  Karneval pro žáky I. stupně (ŽP Rybičky)

 • 12. 02. 2023
  -
  17. 02. 2023

  Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku v Železné Rudě

 • 15. 02. 2023

  Den šílených účesů (ŽP Rybičky)

 • 22. 02. 2023

  Valentýnská diskotéka pro žáky 6. – 9. ročníku

 • 24. 02. 2023

  Exkurze 6. roč.
  Svatá Hora, Státní okresní archiv Příbram

 • 27. 02. 2023
  -
  05. 03. 2023

  Jarní prázdniny

březen

 • 06. 03. 2023

  Přednáška na téma „Bezpečnost na internetu“
  6. a 7. ročník

 • 07. 03. 2023

  Anglické představení
  4. – 9. ročník

 • 08. 03. 2023

  Den otevřených dveří (8.00 – 12.00)

 • 08. 03. 2023

  „Zhasněte světla“
  Akce žákovského parlamentu

 • 09. 03. 2023

  Návštěva ze ZŠ Věšín

 • 10. 03. 2023

  Finanční gramotnost
  9. ročník

 • 13. 03. 2023
  -
  17. 03. 2023

  Dny sv. Patrika v hodinách anglického jazyka

 • 14. 03. 2023

  Regionální setkání žákovských parlamentů v Březnici

 • 15. 03. 2023

  Okresní kolo Olympiády v Anglickém jazyce

 • 15. 03. 2023

  Beseda „Bezpečnost v podhůří Brd“
  6. ročník

 • 17. 03. 2023

  Exkurze do Lidic
  9. ročník

 • 21. 03. 2023

  „Retro den“ (ŽP)
  Akce žákovského parlamentu

 • 21. 03. 2023

  „Zvládání stresu a náročných situací ve výchově“
  Akce MAS - online rodičovská kavárna (bližší informace na webu školy).

 • 22. 03. 2023

  Národní divadlo - Naši furianti
  Exkurze a představení - 8. ročník

 • 22. 03. 2023

  Recitační a pěvecká soutěž na I. stupni

 • 28. 03. 2023

  Den naruby
  Žáci v roli učitelů

 • 29. 03. 2023

  Recitační soutěž na II. stupni