Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

září

 • 04. 09. 2023

  Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

 • 04. 09. 2023

  Den otevřených dveří ve školní družině

 • 05. 09. 2023

  Den s třídním učitelem
  Seznámení se školním řádem, poučení o bezpečnosti, seznámení s MPP, třídnické záležitosti.

 • 12. 09. 2023

  Fotografování žáků 1. stupně

 • 29. 09. 2023

  Volný den

říjen

 • 02. 10. 2023

  Čechova stodola (1. ročník)

 • 05. 10. 2023

  Přespolní běh v Příbrami

 • 09. 10. 2023
  -
  13. 10. 2023

  Sběrový týden
  Sbíráme baterie, hliník, drobné elektro, mobily

 • 17. 10. 2023

  Setkání žáků a rodičů se zástupce SŠ a SOU
  Začátek v 15:30 ve školní knihovně.

 • 20. 10. 2023

  XVI. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby
  Sraz v 15:30 u školy.

 • 23. 10. 2023

  Mladá Boleslav (9. ročník)
  Exkurze do mladoboleslavské Škody Auto.

 • 26. 10. 2023
  -
  27. 10. 2023

  Podzimní prázdniny

listopad

 • 01. 11. 2023

  Výstava záložek do knihy
  Výstava záložek do knihy „Inspirující svět pohádek, básní a příběhů“ ve školní knihovně

 • 02. 11. 2023

  Pohár hejtmana Středočeského kraje ve florbalu
  4. – 5. ročník

 • 06. 11. 2023
  -
  16. 11. 2023

  Soutěž Bobřík informatiky
  3. – 9. ročník

 • 07. 11. 2023

  Projekt „Kam chceš dojít“
  8. ročník

 • 08. 11. 2023

  Výlov Padrťských rybníků
  1. roč., 4. ročník., 6. roč., 7. roč.

 • 08. 11. 2023

  Beseda s pracovníkem Úřadu práce Příbram
  9. ročník

 • 09. 11. 2023

  Deváťáci čtou prvňáčkům
  akce ve školní knihovně

 • 13. 11. 2023

  Světový den laskavosti

 • 14. 11. 2023

  Tonda Obal na cestách
  1. – 7. ročník

 • 15. 11. 2023

  Čtvrtletní pedagogická rada

 • 15. 11. 2023

  Kariérové poradenství
  9. ročník

 • 20. 11. 2023

  Bubnovačka 2023
  „Bubnovačka 2023 – zastavte s námi násilí na dětech“

 • 20. 11. 2023
  -
  24. 11. 2023

  Den díkůvzdání
  v hodinách anglického jazyka

 • 21. 11. 2023

  Konzultace s rodiči k prospěchu a chování žáků
  I. i II. stupeň 15.30 – 16.30

prosinec

 • 04. 12. 2023

  Projektový den Vánoce
  Vánoční dílny

 • 05. 12. 2023

  Mikulášská nadílka

 • 06. 12. 2023

  Týden techniky na SPŠ v Příbrami
  9. ročník

 • 08. 12. 2023

  Vánoční radost pro seniory
  Vystoupení žáků 8. ročníku v Centru Rožmitál

 • 08. 12. 2023

  Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu
  Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu na podporu nadačního fondu Dobrý anděl.

 • 11. 12. 2023

  Vánoční radost pro seniory
  Vystoupení žáků 3. ročníku v Centru Rožmitál

 • 11. 12. 2023

  Exkurze Regensburg
  Regensburg (vánoční trhy, 8. ročník)

 • 12. 12. 2023

  Exkurze 2. ročník
  Hudební divadlo Karlín „Alenka v říši divů“ (2. ročník)

 • 15. 12. 2023

  Exkurze 3. ročník
  Vánoce v Čechově stodole

 • 18. 12. 2023

  Tonda Obal na cestách
  EVVO aktivity (1. – 7. ročník)

 • 18. 12. 2023

  Filmové představení pro 1. stupeň
  „Tonda, Slávka a kouzelné světlo“

 • 19. 12. 2023

  Vánoční laťka
  Soutěž ve skoku vysokém

 • 19. 12. 2023

  Vánoce v 3. ročníku
  Vánoční besídka s přespáním ve škole

 • 20. 12. 2023

  Filmové představení - 2. stupeň
  „Wonka“

 • 20. 12. 2023

  Vánoce se spolužáky ve třídě

 • 21. 12. 2023
  -
  22. 12. 2023

  Volné dny
  Volné dny z důvodu úspory energií

 • 23. 12. 2023
  -
  02. 01. 2024

  Vánoční prázdniny

leden

 • 09. 01. 2024

  „Holky z Venuše, kluci z Marsu“
  Přednáška pro 7. ročník

 • 09. 01. 2024

  „Nestresuj se stresem“
  Přednáška pro 9. ročník

 • 12. 01. 2024

  Planetárium Plzeň (5. roč.)

 • 17. 01. 2024

  Dějepisná olympiáda (okresní kolo)

 • 24. 01. 2024

  Pololetní pedagogická rada

 • 31. 01. 2024

  Výpis vysvědčení za I. pololetí

 • 31. 01. 2024

  Pololetní bruslení (9. ročník)

únor

 • 01. 02. 2024
  -
  20. 02. 2024

  Přihlášky ke studiu na SŠ
  Poslední termín pro podání PŘIHLÁŠKY KE STUDIU – VZDĚLÁVÁNÍ na střední škole je 20. únor 2024.

 • 02. 02. 2024

  Pololetní prázdniny

 • 09. 02. 2024
  -
  16. 02. 2024

  Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku v Železné Rudě

 • 13. 02. 2024

  Památník Lidice (9. ročník)

 • 21. 02. 2024

  Valentýnská diskotéka
  Valentýnská diskotéka pro žáky 5. – 9. ročníku (ve SC od 16.00 do 19.00)

 • 23. 02. 2024

  Památník Karla Čapka ve Strži (9. ročník)

 • 27. 02. 2024

  Den otevřených dveří

 • 28. 02. 2024

  Divadlo Příbram (9. ročník)

březen

 • 01. 03. 2024

  Workshop Climate Fresh Junior
  Program s EVVO zaměřením pro žáky 5. – 7. ročníku

 • 04. 03. 2024
  -
  10. 03. 2024

  Jarní prázdniny

 • 11. 03. 2024

  Beseda Nikotin (6. a 8. ročník)

 • 11. 03. 2024

  Recitační soutěž na II. stupni

 • 11. 03. 2024
  -
  15. 03. 2024

  Dny sv. Patrika
  Aktivity v hodinách anglického jazyka

 • 12. 03. 2024

  Den s plyšákem
  Akce ŽP Rybičky

 • 13. 03. 2024

  Ukliďme svět
  Žákovský parlament Rybičky a ekospojky

 • 14. 03. 2024

  Beseda Abeceda peněz (4. ročník)

 • 15. 03. 2024

  Soutěž v recitaci a ve zpěvu
  1. ročník

 • 18. 03. 2024

  Exkurze 8. ročník
  Pivovar Pilsner Urquell a plzeňské podzemí

 • 18. 03. 2024
  -
  22. 03. 2024

  Soutěž o nejhezčí kraslici a velikonoční aranžmá

 • 20. 03. 2024

  Zhasněte světla (ŽP Rybičky)

 • 20. 03. 2024

  Divadelní představení
  „O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů“ (1. – 4. ročník)

 • 25. 03. 2024

  Nicholas Winton „Síla lidskosti“

 • 26. 03. 2024

  Velikonoční turnaj ve vybíjené (I. stupeň)

 • 26. 03. 2024

  Beseda Nestresuj se stresem (9. ročník)

 • 26. 03. 2024

  Beseda Čas proměn (pro dívky 6. ročníku)

 • 26. 03. 2024

  Beseda Proměna muže (pro chlapce 6. ročníku)

 • 27. 03. 2024

  Den naruby
  Žáci v roli učitelů

 • 28. 03. 2024

  Velikonoční prázdniny

duben

 • 02. 04. 2024

  Turnaj v košíkové (II. stupeň)

 • 05. 04. 2024

  Zápis do 1. třídy od 13.00 do 17.00

 • 08. 04. 2024
  -
  12. 04. 2024

  Škola v přírodě v Sušici (3. ročník)

 • 08. 04. 2024
  -
  12. 04. 2024

  Veselé zoubky (1. ročník)

 • 12. 04. 2024
  -
  15. 04. 2024

  Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory

 • 15. 04. 2024

  Koncert ZUŠ J. J. Ryby
  pro žáky 1. a 2. stupně

 • 17. 04. 2024

  inanční gramotnost (9. ročník)

 • 17. 04. 2024

  Finanční gramotnost (9. ročník)

 • 17. 04. 2024

  Čtvrtletní pedagogická rada

 • 19. 04. 2024

  Plavání v Horažďovicích (1.A a 4.B)

 • 22. 04. 2024
  -
  26. 04. 2024

  Týden duševního zdraví
  akce žákovského parlamentu

 • 22. 04. 2024
  -
  26. 04. 2024

  Týden Země
  sběrový týden, akce „Ukliďme Česko“

 • 23. 04. 2024

  Konzultace s rodiči k prospěchu a chování žáků (15.30)

 • 25. 04. 2024

  Filmové představení „Jeden život“ (2. stupeň)

 • 29. 04. 2024
  -
  03. 05. 2024

  Škola v přírodě v Sušici (2. ročník)

květen

 • 02. 05. 2024

  Exkurze do Terezína (9. ročník)

 • 02. 05. 2024

  Exkurze 6. ročník
  Návštěva svíčkárny a čokoládovny Rodas v Šestajovicích

 • 06. 05. 2024

  Atletická všestrannost
  dívky III. a IV. kategorie

 • 07. 05. 2024

  Atletická všestrannost
  chlapci III. a IV. kategorie

 • 09. 05. 2024

  Exkurze 6. ročník
  ZOO Hluboká nad Vltavou a Jihočeské zemědělské muzeum

 • 10. 05. 2024

  Koncert filharmoniků
  Koncert filharmoniků v rámci programu Smetana200 – Rok české hudby (2. – 5. ročník, 7. – 8. ročník)

 • 13. 05. 2024
  -
  14. 05. 2024

  Exkurze „Císařská Vídeň“ (8. ročník)

 • 13. 05. 2024
  -
  15. 05. 2024

  Škola v přírodě ve Střelských Hošticích (1. ročník)

 • 15. 05. 2024

  Český den proti rakovině (Květinový den)

 • 15. 05. 2024

  Konference žákovských parlamentů
  Regionální konference žákovských parlamentů v Blatné (ŽP Rybičky)

 • 16. 05. 2024
  -
  17. 05. 2024

  Fotografování tříd (1. a 2. stupeň)

 • 20. 05. 2024

  Pasování prvňáčků na čtenáře
  Pasování prvňáčků na čtenáře v Podbrdském muzeu (1.A - 15.00, 1. B - 15.45, 1. C - 16.30)

 • 21. 05. 2024

  Den šílených účesů (akce ŽP)

 • 21. 05. 2024
  -
  22. 05. 2024

  Exkurze Salzburg a Berchtesgaden (9. ročník)

 • 23. 05. 2024

  Výlet ŽP Rybičky do Poděbrad

 • 27. 05. 2024
  -
  31. 05. 2024

  Škola v přírodě na Orlíku (4.-5.roč.)

 • 29. 05. 2024

  Přednáška „Energetická gramotnost“ (9. ročník)

červen

 • 05. 06. 2024

  Národní divadlo (8. ročník)

 • 05. 06. 2024

  ZOO farma Zelčín (2. ročník)

 • 05. 06. 2024

  Návštěva ze MŠ Vranovice

 • 06. 06. 2024

  Návštěva ze ZŠ Věšín

 • 11. 06. 2024

  Muzeum Karlova mostu (7. ročník)

 • 13. 06. 2024
  -
  14. 06. 2024

  Vodácký kurz
  Veselí nad Lužnicí (8.B)

 • 13. 06. 2024

  Exkurze do Prahy (5. ročník)

 • 13. 06. 2024

  14. ročník CO2 ligy v Senátu
  ZOO Praha (ekotým + vítězové „sběrači“)

 • 18. 06. 2024

  Vyšehrad + Muzeum Policie
  (6. ročník)

 • 19. 06. 2024

  Vycházka do okolí (6. ročník)

 • 19. 06. 2024

  Čechova stodola (4. ročník)

 • 19. 06. 2024

  T-Mobile Olympijský běh

 • 20. 06. 2024

  Závěrečná pedagogická rada

 • 20. 06. 2024

  Písek (9. B)

 • 24. 06. 2024

  Zeměpisná vycházka (7. ročník)

 • 24. 06. 2024

  Fotbalový turnaj (2. stupeň)

 • 25. 06. 2024

  Fotbalový turnaj (1. stupeň)

 • 25. 06. 2024

  Park Mirakulum
  (1. a 6. ročník)

 • 26. 06. 2024

  Věznice Příbram
  (završení projektu „Kam chceš dojít“, 8. ročník)

 • 26. 06. 2024

  Stužkovaná 9. A - Společenské centrum Rožmitál p. Tř.

 • 26. 06. 2024

  Dvořákova Vysoká (7. ročník)

 • 27. 06. 2024

  Stužkovaná 9. B - Společenské centrum Rožmitál p. Tř.

 • 28. 06. 2024

  Slavnostní zakončení školního roku 2023 – 2024

 • 29. 06. 2024
  -
  01. 09. 2024

  Hlavní prázdniny