Kalendář akcí pro školní rok 2020/2021

září

 • 01. 09. 2020

  Zahájení školního roku 2020/2021

 • 01. 09. 2020

  Den otevřených dveří ve školní družině

 • 02. 09. 2020

  Den s třídním učitelem
  Prokazatelné seznámení se školním řádem, poučení o bezpečnosti, seznámení s preventivním programem, třídnické záležitosti.

 • 03. 09. 2020

  Projektový den 6. B
  Návštěva TechAku v Březnici

 • 08. 09. 2020

  Fotografování žáků 1. stupně

 • 15. 09. 2020
  -
  17. 09. 2020

  „Dny pro záchranu života“

 • 16. 09. 2020

  T- mobile Olympijský běh

 • 24. 09. 2020

  Pasování druháčků na čtenáře

 • 30. 09. 2020

  Český den proti rakovině (Květinový den)

říjen

 • 02. 10. 2020

  Exkurze 5. ročníku - Obora Hutě

 • 13. 10. 2020

  Čechova stodola - 6. A

 • 20. 10. 2020

  Exkurze Hornické muzeum Příbram - 9. B, C

 • 23. 10. 2020

  Exkurze Hornické muzeum Příbram - 9. A

 • 23. 10. 2020

  XVI. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby
  Akce proběhne pouze pokud to dovolí epidemiologická opatření.

 • 26. 10. 2020

  Odznak všestrannosti - 1. stupeň

 • 27. 10. 2020

  Odznak všestrannosti - 2. stupeň

 • 29. 10. 2020
  -
  30. 10. 2020

  Podzimní prázdniny

leden

 • 18. 01. 2021
  -
  31. 01. 2021

  Fotografická soutěž parlamentu
  Podrobnosti pod odkazem - Žáci - Žákovský parlament

únor

 • 08. 02. 2021
  -
  12. 02. 2021

  Jarní prázdniny

květen

 • 31. 05. 2021
  -
  04. 06. 2021

  Sběr hliníku a baterií

červen

 • 01. 06. 2021

  TECHAK Březnice (6. A)

 • 04. 06. 2021

  TECHAK Březnice (7. A)

 • 14. 06. 2021
  -
  16. 06. 2021

  Rekreační středisko Sobeňák (2. a 5. ročník)

 • 15. 06. 2021

  Včelín Vševily (8. B)

 • 16. 06. 2021
  -
  18. 06. 2021

  Rekreační středisko Sobeňák (3. a 4. ročník)

 • 16. 06. 2021

  Podblanické ekocentrum Vlašim a ZOO Praha (7. A)

 • 22. 06. 2021

  Závěrečná pedagogická rada

 • 25. 06. 2021

  Zahradní slavnost (pořádá klub rodičů)

 • 25. 06. 2021

  Fotbalový turnaj na I. stupni

 • 28. 06. 2021

  Fotbalový turnaj na II. stupni

 • 30. 06. 2021

  Slavnostní zakončení školního roku 2020 – 2021