Kalendář akcí pro školní rok 2021/2022

září

 • 01. 09. 2021

  Zahájení školního roku

 • 01. 09. 2021

  Den otevřených dveří ve školní družině

 • 02. 09. 2021

  Den s třídním učitelem
  Seznámení se školním řádem, poučení o bezpečnosti, seznámení s MPP, třídnické záležitosti

 • 08. 09. 2021

  T – Mobile Olympijský běh

 • 13. 09. 2021

  Divadlo Příbram - představení Babička (7. – 9. ročník)

 • 13. 09. 2021

  Fotografování žáků 1. stupně

 • 20. 09. 2021

  Pasování žáků 2. ročníku na čtenáře
  Pasování proběhne ve školní knihovně bez přítomnosti rodičů

 • 27. 09. 2021

  Projekt „Ve zdravém těle zdravý duch“

 • 29. 09. 2021

  Český den proti rakovině (Květinový den)

říjen

 • 04. 10. 2021

  Čechova stodola (1. ročník)

 • 05. 10. 2021

  ZOO Plzeň (6. A)

 • 05. 10. 2021

  Svatá Hora (8. ročník)

 • 06. 10. 2021

  Bezpečně v on-line světě
  Interaktivní program pro 4. a 5. ročník (Divadelta)

 • 11. 10. 2021
  -
  15. 10. 2021

  Sběrový týden
  baterie, hliník, drobné elektro

 • 11. 10. 2021

  ZOO Plzeň (5. ročník)

 • 12. 10. 2021

  ZOO Plzeň (8. B)

 • 12. 10. 2021
  -
  14. 10. 2021

  Dny pro záchranu života

 • 13. 10. 2021

  Kavárna pro rodiče
  Bezpečné chování na internetu a kyberšikana. Začátek v 17:15 ve školní knihovně.

 • 18. 10. 2021

  ZOO Tábor (4. ročník)

 • 19. 10. 2021

  Čechova stodola (3. ročník)

 • 21. 10. 2021

  Techmania Science Center v Plzni – 7. ročník

 • 22. 10. 2021

  XIV. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby
  Vycházíme v 15:30 od školy.

 • 25. 10. 2021

  Bezpečně v on-line světě
  Interaktivní program pro 8. a 9. ročník (Divadelta)

 • 26. 10. 2021

  Techak Březnice (8. B)

 • 27. 10. 2021
  -
  29. 10. 2021

  Podzimní prázdniny

listopad

 • 02. 11. 2021

  Hravý středověk v Podbrdském muzeu (5. ročník)

 • 02. 11. 2021
  -
  05. 11. 2021

  Projekt O2 Chytrá škola
  Interaktivní program pro 4. – 8. ročník a učitele „Bezpečně v on-line světě“.

 • 02. 11. 2021

  Schůzka se zástupci středních škol a odborných učilišť - zrušeno
  Pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče ve školní knihovně v 15.30.

 • 05. 11. 2021

  Halloween (4. a 5. ročník, ŽP) - zrušeno

 • 08. 11. 2021

  TECHAK Březnice (4. B)

 • 08. 11. 2021
  -
  19. 11. 2021

  Soutěž Bobřík informatiky (4. – 9. ročník)

 • 10. 11. 2021

  Deváťáci čtou prvňáčkům

 • 10. 11. 2021

  Čtvrtletní pedagogická rada

 • 13. 11. 2021

  Světový den laskavosti

 • 22. 11. 2021
  -
  23. 11. 2021

  Advent v Podbrdském muzeu

 • 23. 11. 2021

  Konzultace s rodiči k prospěchu a chování žáků
  I. i II. stupeň 15.30 – 16.30 pouze pro rodiče vybraných žáků

 • 29. 11. 2021

  Projektový den Vánoce 2021
  Vánoční dílny

prosinec

 • 01. 12. 2021

  Techak Březnice (4. A)

 • 03. 12. 2021

  Rozsvícení vánočního stromu

 • 07. 12. 2021

  Exkurze - Toulcův dvůr (ekospojky)

 • 07. 12. 2021

  Sněhová královna (Hudební divadlo Karlín, 5. AB)

 • 08. 12. 2021

  J. J. Ryba (Podbrdské muzeum, 6. B)

 • 09. 12. 2021

  J. J. Ryba (Podbrdské muzeum, 6. A)

 • 17. 12. 2021

  Vánoce se spolužáky ve třídě

 • 20. 12. 2021
  -
  22. 12. 2021

  Volné dny

 • 23. 12. 2021
  -
  02. 01. 2022

  Vánoční prázdniny

leden

 • 18. 01. 2022

  Přednášky k projektu BanalFatal!
  Prevence rizikového chování zaměřené na možné úrazy páteře a míchy) pro 6. a 7. ročník

 • 26. 01. 2022

  Pololetní pedagogická rada

 • 31. 01. 2022

  Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí

 • 31. 01. 2022

  Zahájení plaveckého výcviku (2. roč.)

únor

 • 01. 02. 2022

  Zahájení plaveckého výcviku (3. ročník)

 • 04. 02. 2022

  Pololetní prázdniny

 • 14. 02. 2022

  Gotika na vlastní kůži (exkurze 7. ročníku)

 • 17. 02. 2022

  Valentýnská diskotéka
  Podle epidemiologické situace (pro žáky 5. – 9. ročníku ve SC od 17.00 do 20.00)

 • 18. 02. 2022

  Karneval pro žáky I. stupně
  Podle epidemiologické situace (pro žáky I. stupně v tělocvičně od 13.00 do 15.00)

 • 21. 02. 2022
  -
  27. 02. 2022

  Jarní prázdniny

 • 27. 02. 2022
  -
  04. 03. 2022

  Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

březen

 • 04. 03. 2022

  Návštěva knihovny (1. AB)

 • 09. 03. 2022

  Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

 • 14. 03. 2022
  -
  17. 03. 2022

  Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
  4. – 7. ročník

 • 14. 03. 2022
  -
  18. 03. 2022

  Den sv. Patrika
  Různé aktivity ke Dni sv. Patrika v hodinách anglického jazyka

 • 15. 03. 2022

  Muzikál Sněhová královna (5. ročník)

 • 25. 03. 2022

  Okresní kolo Dějepisné olympiády

 • 28. 03. 2022

  Den naruby
  Žáci v roli učitelů

 • 29. 03. 2022

  Lidice
  Exkurze žáků 9. ročníku

 • 30. 03. 2022

  Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

 • 30. 03. 2022
  -
  24. 04. 2022

  Výstavy školních prací žáků
  Vernisáž výstavy školních prací žáků v Podbrdském muzeu 30. 3. 2022 ve 14:30

 • 30. 03. 2022
  -
  06. 04. 2022

  Jarní výtvarná soutěž
  Jarní dekorace, velikonoční kraslice

duben

 • 05. 04. 2022

  Exkurze - Karlštejn, Muzeum Karlova mostu (7. ročník)

 • 08. 04. 2022

  Zápis do 1. třídy
  Od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy.

 • 11. 04. 2022

  Velikonoční turnaj ve vybíjené (I. stupeň)

 • 13. 04. 2022

  Velikonoční turnaj v basketbalu (II. stupeň)

 • 14. 04. 2022

  Velikonoční prázdniny

 • 18. 04. 2022
  -
  22. 04. 2022

  Týden Země (akce „Ukliďme Česko – ukliďme naši obec“)
  Akce „Ukliďme Česko – ukliďme naši obec“

 • 20. 04. 2022

  Návštěva žáků ze ZŠ Hvožďany

 • 20. 04. 2022

  Čtvrtletní pedagogická rada

 • 25. 04. 2022

  Obhajoba titulu „Ekoškola“

 • 25. 04. 2022
  -
  26. 04. 2022

  Návštěva předškoláků z MŠ v Rožmitále
  Aktivity s výukou angličtiny

 • 26. 04. 2022

  Konzultace k prospěchu a chování (15.30 – 16.30)

 • 27. 04. 2022

  Exkurze - Národní divadlo (8. ročník)

 • 28. 04. 2022

  Návštěva koordinátorů EVVO v naší škole

 • 29. 04. 2022

  2. část výuky dopravní výchovy (4. ročník)

květen

 • 02. 05. 2022
  -
  04. 05. 2022

  Školní výlet na Šumavu (9. ročník)

 • 03. 05. 2022

  Vybíjená (dívky 4. – 5. ročník)

 • 04. 05. 2022

  Minifotbal (3. ročník)

 • 04. 05. 2022

  Vybíjená (chlapci 4. – 5. ročník)

 • 05. 05. 2022

  Minifotbal (4. ročník)

 • 09. 05. 2022

  „Učení bez mučení“
  Program v městské knihovně (7. ročník)

 • 10. 05. 2022

  „Hrátky s angličtinou“
  Program v jazykové laboratoři pro MŠ Vranovice

 • 11. 05. 2022

  Český den proti rakovině (Květinový den)

 • 16. 05. 2022

  Fotografování tříd (1. stupeň)

 • 17. 05. 2022

  Fotografování tříd (2. stupeň)

 • 20. 05. 2022

  Opékání buřtů u školy
  Pořádá ŽP Rybičky + ZUŠ J. J. Ryby

 • 23. 05. 2022

  „Pasování prvňáčků na čtenáře“
  Podbrdské muzeum (1. A v 16.00, 1. B v 17.00)

 • 31. 05. 2022

  Exkurze 9. ročníku
  Památník Vojna a Památník Karla Čapka ve Strži

červen

 • 02. 06. 2022

  Výlet žáků 8. ročníku na Čerchov

 • 02. 06. 2022

  Zvláštní zápis pro přijímání cizinců

 • 06. 06. 2022
  -
  08. 06. 2022

  Škola v přírodě v RS Sobeňák
  2. a 3. ročník

 • 07. 06. 2022

  exkurze do Terezína (9. ročník)

 • 07. 06. 2022

  Návštěva žáků 4. a 5. ročníku ZŠ Věšín

 • 07. 06. 2022

  Dopravní hřiště v Příbrami (4. ročník)

 • 08. 06. 2022
  -
  10. 06. 2022

  Škola v přírodě v RS Sobeňák
  1. ročník, 4. A, 5. B

 • 09. 06. 2022

  Diskotéka ve SC
  Pro 5. - 9. ročník pořádá ŽP (17.00 – 20.00)

 • 13. 06. 2022
  -
  17. 06. 2022

  Škola v přírodě na Šumavě (4. B)

 • 14. 06. 2022

  ZOO Praha (9. ročník)

 • 14. 06. 2022

  Výlet do Tábora (7. A, 8. A)

 • 14. 06. 2022

  Vycházka k Padrťským rybníkům (8. B)

 • 16. 06. 2022

  Předávání titulu EKOŠKOLA
  Slavnostní předávání obhájeného titulu EKOŠKOLA na Staroměstské radnici

 • 17. 06. 2022

  Výlet do Klatov (6. ročník)

 • 21. 06. 2022

  Představení kouzelníka TOMASIANA (sponzorský dar)

 • 22. 06. 2022

  Závěrečná pedagogická rada

 • 27. 06. 2022

  Fotbalový turnaj na I. stupni

 • 28. 06. 2022

  Zahradní slavnost
  Pořádá klub rodičů, součástí slavnosti bude Stužkování žáků 9. ročníku

 • 28. 06. 2022

  Fotbalový turnaj na II. stupni

 • 30. 06. 2022

  Slavnostní zakončení školního roku 2021 – 2012