Kalendář akcí pro školní rok 2021/2022

září

 • 01. 09. 2021

  Zahájení školního roku

 • 01. 09. 2021

  Den otevřených dveří ve školní družině

 • 02. 09. 2021

  Den s třídním učitelem
  Seznámení se školním řádem, poučení o bezpečnosti, seznámení s MPP, třídnické záležitosti

 • 08. 09. 2021

  T – Mobile Olympijský běh

 • 13. 09. 2021

  Divadlo Příbram - představení Babička (7. – 9. ročník)

 • 13. 09. 2021

  Fotografování žáků 1. stupně

 • 20. 09. 2021

  Pasování žáků 2. ročníku na čtenáře
  Pasování proběhne ve školní knihovně bez přítomnosti rodičů

 • 27. 09. 2021

  Projekt „Ve zdravém těle zdravý duch“

 • 29. 09. 2021

  Český den proti rakovině (Květinový den)

říjen

 • 04. 10. 2021

  Čechova stodola (1. ročník)

 • 05. 10. 2021

  ZOO Plzeň (6. A)

 • 05. 10. 2021

  Svatá Hora (8. ročník)

 • 06. 10. 2021

  Bezpečně v on-line světě
  Interaktivní program pro 4. a 5. ročník (Divadelta)

 • 11. 10. 2021
  -
  15. 10. 2021

  Sběrový týden
  baterie, hliník, drobné elektro

 • 11. 10. 2021

  ZOO Plzeň (5. ročník)

 • 12. 10. 2021

  ZOO Plzeň (8. B)

 • 12. 10. 2021
  -
  14. 10. 2021

  Dny pro záchranu života

 • 13. 10. 2021

  Kavárna pro rodiče
  Bezpečné chování na internetu a kyberšikana. Začátek v 17:15 ve školní knihovně.

 • 18. 10. 2021

  ZOO Tábor (4. ročník)

 • 19. 10. 2021

  Čechova stodola (3. ročník)

 • 21. 10. 2021

  Techmania Science Center v Plzni – 7. ročník

 • 22. 10. 2021

  XIV. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby
  Vycházíme v 15:30 od školy.

 • 25. 10. 2021

  Bezpečně v on-line světě
  Interaktivní program pro 8. a 9. ročník (Divadelta)

 • 26. 10. 2021

  Techak Březnice (8. B)

 • 27. 10. 2021
  -
  29. 10. 2021

  Podzimní prázdniny

listopad

 • 02. 11. 2021

  Hravý středověk v Podbrdském muzeu (5. ročník)

 • 02. 11. 2021
  -
  05. 11. 2021

  Projekt O2 Chytrá škola
  Interaktivní program pro 4. – 8. ročník a učitele „Bezpečně v on-line světě“.

 • 02. 11. 2021

  Schůzka se zástupci středních škol a odborných učilišť - zrušeno
  Pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče ve školní knihovně v 15.30.

 • 05. 11. 2021

  Halloween (4. a 5. ročník, ŽP) - zrušeno

 • 08. 11. 2021

  TECHAK Březnice (4. B)

 • 08. 11. 2021
  -
  19. 11. 2021

  Soutěž Bobřík informatiky (4. – 9. ročník)

 • 10. 11. 2021

  Deváťáci čtou prvňáčkům

 • 10. 11. 2021

  Čtvrtletní pedagogická rada

 • 13. 11. 2021

  Světový den laskavosti

 • 22. 11. 2021
  -
  23. 11. 2021

  Advent v Podbrdském muzeu

 • 23. 11. 2021

  Konzultace s rodiči k prospěchu a chování žáků
  I. i II. stupeň 15.30 – 16.30 pouze pro rodiče vybraných žáků

 • 29. 11. 2021

  Projektový den Vánoce 2021
  Vánoční dílny

prosinec

 • 01. 12. 2021

  Techak Březnice (4. A)

 • 03. 12. 2021

  Rozsvícení vánočního stromu

 • 07. 12. 2021

  Exkurze - Toulcův dvůr (ekospojky)

 • 07. 12. 2021

  Sněhová královna (Hudební divadlo Karlín, 5. AB)

 • 08. 12. 2021

  J. J. Ryba (Podbrdské muzeum, 6. B)

 • 09. 12. 2021

  J. J. Ryba (Podbrdské muzeum, 6. A)

 • 17. 12. 2021

  Vánoce se spolužáky ve třídě

 • 20. 12. 2021
  -
  22. 12. 2021

  Volné dny

 • 23. 12. 2021
  -
  02. 01. 2022

  Vánoční prázdniny

leden

 • 18. 01. 2022

  Přednášky k projektu BanalFatal!
  Prevence rizikového chování zaměřené na možné úrazy páteře a míchy) pro 6. a 7. ročník

 • 26. 01. 2022

  Pololetní pedagogická rada

 • 31. 01. 2022

  Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí

 • 31. 01. 2022

  Zahájení plaveckého výcviku (2. roč.)

únor

 • 03. 02. 2022

  Pololetní bruslení v hale Zimního stadionu v Příbrami
  Pro žáky 2. stupně