Kalendář akcí pro školní rok 2018/2019

září

 • 03. 09. 2018

  Slavnostní zahájení školního roku

 • 03. 09. 2018

  Den otevřených dveří ve školní družině

 • 04. 09. 2018

  Den s třídním učitelem

 • 06. 09. 2018

  Exkurze 8. roč. na zámek Lány

 • 11. 09. 2018
  -
  13. 09. 2018

  Dny pro záchranu života
  Nácvik poskytování první pomoci - žáci 1.- 9. roč.

 • 19. 09. 2018

  Žáci 9. roč. navštíví Střední průmyslovou školu v Příbrami

 • 20. 09. 2018

  Exkurze 9. roč. na zámek Lány

 • 26. 09. 2018

  Exkurze 7. roč. a 4. A - Prášilské jezero

 • 27. 09. 2018

  Projektový den
  1. stupeň - Den bez aut, 2. stupeň - Poznáváme naše okolí

 • 02. 09. 2019

  Slavnostní zahájení školního roku 2019 - 2020

říjen

 • 03. 10. 2018

  Černobílé vykřičníky - 4. - 6. ročník

 • 05. 10. 2018

  Návštěva ve VOŠ a SOŠ Březnice - 9. ročník

 • 08. 10. 2018

  Přednáška "Hravě o pohlavních chorobách" - 9. ročník

 • 16. 10. 2018

  Třídní schůzky s rodiči (od 15.30 hodin)

 • 16. 10. 2018

  Čechova stodola "Dýňování" - 1. ročník

 • 18. 10. 2018

  Pohádkový Selibov - 6. ročník

 • 26. 10. 2018

  Halloween - 4. a 5. ročník

 • 29. 10. 2018
  -
  30. 10. 2018

  Podzimní prázdniny

 • 31. 10. 2018

  Čechova stodola "Dýňování" - 2. ročník

listopad

 • 01. 11. 2018

  Deváťáci čtou prvňáčků
  Akce ve školní knihovně

 • 01. 11. 2018

  Výstava záložek do knihy
  Akce ve školní knihovně

 • 02. 11. 2018

  XII. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby ve Voltuši

 • 06. 11. 2018

  Schůzka se zástupci středních škol a odborných učilišť
  Pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče (v 15.30)

 • 14. 11. 2018

  Čtvrtletní pedagogická rada

 • 19. 11. 2018
  -
  27. 11. 2018

  Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

 • 20. 11. 2018

  Konzultace s rodiči k prospěchu a chování žáků
  I. i II. stupeň 15.30 – 16.30hod

 • 26. 11. 2018
  -
  30. 11. 2018

  Den díkůvzdání
  Aktivity v hodinách anglického jazyka

 • 27. 11. 2018

  Techmania Science Center v Plzni – 4. ročník

prosinec

 • 03. 12. 2018

  Projektový den - vánoční dílny

 • 05. 12. 2018

  Mikulášská nadílka

 • 07. 12. 2018

  Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu
  Začátek v 15:30

 • 10. 12. 2018

  Vědomosti v hrsti aneb Společenstvo klíčníků
  Beseda v městské knihovně (5. ročník)

 • 13. 12. 2018

  Vánoční vystoupení žáků 1. A pro dárce krve

 • 14. 12. 2018

  Divadelní představení „Princezna ze mlýna“ (I. stupeň)

 • 18. 12. 2018

  Advent a Vánoce v městské knihovně (1. ročník)

 • 19. 12. 2018

  XI. ročník Vánoční laťky

 • 20. 12. 2018

  Vystoupení pěveckého sboru a LDO ZUŠ J. J. Ryby (I. a II. stupeň)

 • 21. 12. 2018

  Vánoce se spolužáky ve třídě, filmové představení „Čertí brko“

 • 22. 12. 2018
  -
  02. 01. 2019

  Vánoční prázdniny

leden

 • 08. 01. 2019

  Okresní kolo ve vybíjené
  vybraní chlapci z 3. ročníku

 • 08. 01. 2019

  Okresní kolo ve vybíjené
  vybraní chlapci z 3. ročníku

 • 10. 01. 2019

  Okresní kolo ve vybíjené
  vybrané dívky z 3. ročníku

 • 17. 01. 2019

  Setkání s rysem
  Dne 17. 1. 2019 v 15 hodin a 16:30 setkání s osmiměsíčním rysím kocourkem Rýšem v malé tělocvičně naší školy.

 • 23. 01. 2019

  Pololetní pedagogická rada

 • 29. 01. 2019

  Anglické divadlo pro II. stupeň

 • 31. 01. 2019

  Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí

únor

 • 01. 02. 2019

  Pololetní prázdniny

 • 05. 02. 2019

  Zahájení plaveckého výcviku - 3. ročník

 • 09. 02. 2019
  -
  16. 02. 2019

  Lyžařský výcvik - 7. roč.

 • 21. 02. 2019

  Valentýnská diskotéka pro žáky 5. - 9. roč.
  Ve Společenském centru od 17.00 do 20.00

 • 22. 02. 2019

  Karneval pro žáky I. stupně
  V tělocvičně od 13.00 do 14.30

 • 26. 02. 2019

  Čas proměn - přednáška pro dívky 7. roč.

březen

 • 06. 03. 2019

  Den otevřených dveří

 • 08. 03. 2019

  Noc s Andersenem - 1. ročník a 2. B

 • 11. 03. 2019
  -
  17. 03. 2019

  Jarní prázdniny

 • 18. 03. 2019
  -
  22. 03. 2019

  Aktivity ke Dni sv. Patrika

 • 20. 03. 2019

  Vernisáž výstavy školních prací žáků ZŠ J. J. Ryby
  20. března ve 14 hodin bude vernisáží otevřena výstava školních prací žáků ZŠ J. J. Ryby v Podbrdském muzeu. Výstava potrvá do 25. dubna 2019.

 • 20. 03. 2019

  Vernisáž výstavy školních prací žáků ZŠ J. J. Ryby

 • 28. 03. 2019

  Den naruby

 • 28. 03. 2019

  Recitační soutěž na II. stupni

duben

 • 01. 04. 2019

  Preventivní program Veselé zoubky
  1. ročník

 • 01. 04. 2019

  Exkurze do Lidic
  9. ročník

 • 04. 04. 2019

  Pasování prvňáčků na čtenáře
  Pasování prvňáčků na čtenáře v Podbrdském muzeu (v 16.00 třída 1. A, v 17.00 třída 1. B).

 • 05. 04. 2019

  Zápis do 1. třídy
  Zápis do 1. třídy probíhá v hlavní budově školy od 13 do 17 hodin.

 • 11. 04. 2019
  -
  17. 04. 2019

  Soutěž o nejhezčí kraslici a velikonoční aranžmá

 • 17. 04. 2019

  Velikonoční turnaj v basketbalu
  Pro žáky II. stupně

 • 17. 04. 2019

  Velikonoční turnaj ve vybíjené
  Pro žáky I. stupně

 • 17. 04. 2019

  Čtvrtletní pedagogická rada

 • 18. 04. 2019

  Velikonoční prázdniny

 • 23. 04. 2019

  Konzultace k prospěchu a chování
  15.30 – 16.30

 • 23. 04. 2019
  -
  26. 04. 2019

  Týden Země

 • 26. 04. 2019

  Otevření skateparku ve Starém Rožmitále

květen

 • 02. 05. 2019
  -
  09. 05. 2019

  Volné dny

 • 14. 05. 2019

  Fotografování tříd - 1. část

 • 14. 05. 2019

  Pohár rozhlasu - mladší žáci a žákyně

 • 15. 05. 2019

  Pohár rozhlasu - starší žáci a žákyně

 • 15. 05. 2019

  Stavovské divadlo - 9. ročník

 • 15. 05. 2019

  Český den proti rakovině - Květinový den

 • 16. 05. 2019

  Školní výlet na Lipno - 6. ročník

 • 17. 05. 2019

  Divadelní představení Čtyřhlavý drak - 1. - 4. roč.

 • 20. 05. 2019
  -
  24. 05. 2019

  Škola v přírodě - Orlík - 3.roč.

 • 20. 05. 2019
  -
  24. 05. 2019

  Škola v přírodě - Sušice - 5. roč.

 • 23. 05. 2019

  Regionální konference žákovských parlamentů

 • 23. 05. 2019

  Exkurze 9. roč,.
  Památník Vojna a Památník Karla Čapka ve Strži

 • 23. 05. 2019

  Exkurze 9. roč,.
  Památník Vojna a Památník Karla Čapka ve Strži

 • 28. 05. 2019

  Fotografování tříd - 2. část

červen

 • 03. 06. 2019

  Národní divadlo (8. ročník)

 • 04. 06. 2019

  Herní dopoledne pro děti z MŠ

 • 04. 06. 2019

  Návštěva budoucích prvňáčků z MŠ v 1. třídách ZŠ

 • 06. 06. 2019
  -
  08. 06. 2019

  Výlet na Lipno (8. B)

 • 10. 06. 2019
  -
  14. 06. 2019

  Škola v přírodě na Kvildě (2. A)

 • 10. 06. 2019
  -
  14. 06. 2019

  Škola v přírodě v Radosti u Blatné (1. AB a 2. B)

 • 10. 06. 2019

  Hudební vystoupení ZUŠ J. J. Ryby pro 1. a 2. stupeň

 • 11. 06. 2019

  Exkurze na Javor (9. AB)

 • 12. 06. 2019
  -
  14. 06. 2019

  Výlet na Šumavu (9. AB)

 • 17. 06. 2019

  Hudební dílničky v ZUŠ J. J. Ryby pro první třídy

 • 18. 06. 2019

  Představení „Jak princezna hádala“ dramatického oboru ZUŠ J. J. Ryby pro 1. stupeň

 • 19. 06. 2019

  T – Mobile Olympijský běh

 • 20. 06. 2019

  Závěrečná pedagogická rada

 • 21. 06. 2019

  Zahradní slavnost (pořádá klub rodičů)

 • 24. 06. 2019
  -
  26. 06. 2019

  Výlet do Hluboké nad Vltavou (8. A)

 • 24. 06. 2019

  Fotbalový turnaj na II. stupni

 • 25. 06. 2019

  Fotbalový turnaj na I. stupni

 • 26. 06. 2019

  Stužkovaná 9. roč. (ve SC od 17:00)

 • 28. 06. 2019

  Slavnostní zakončení školního roku 2018 – 2019