Kalendář akcí pro školní rok 2019/2020

září

 • 02. 09. 2019

  Slavnostní zahájení školního roku 2019 - 2020

 • 02. 09. 2019

  Den otevřených dveří ve školní družině

 • 03. 09. 2019

  Den s třídním učitelem

 • 04. 09. 2019

  Prožitkový kurz žákovského parlamentu

 • 10. 09. 2019

  Fotografování žáků 1. stupně

 • 10. 09. 2019
  -
  12. 09. 2019

  Dny pro záchranu života

 • 26. 09. 2019

  Den otevřených dveří
  Prohlídka školy a školní zahrady

říjen

 • 04. 10. 2019

  Návštěva Blatné - 6. B

 • 15. 10. 2019

  Třídní schůzky s rodiči
  Třídní schůzky s rodiči k prospěchu a chování žáků (od 15.30 hodin)

 • 16. 10. 2019

  Exkurze na Prášilské jezero (7. ročník)

 • 22. 10. 2019

  Beseda se spisovatelkou
  Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou (7. a 9. ročník)

 • 25. 10. 2019

  XIII. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby

 • 29. 10. 2019
  -
  30. 10. 2019

  Podzimní prázdniny

 • 31. 10. 2019
  -
  01. 11. 2019

  Volné dny

listopad

 • 05. 11. 2019

  Pýcha a předsudek - Národní divadlo (9. ročník)

 • 06. 11. 2019

  Deváťáci čtou prvňáčkům
  Výstava záložek do knihy „List za listem – baví mě číst“

 • 08. 11. 2019

  Halloween (3. a 4. roč., 5. A)

 • 12. 11. 2019

  Schůzka se zástupci SŠ a SOU
  Schůzka se zástupci středních škol a odborných učilišť pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče (v 15.30)

 • 13. 11. 2019

  Čtvrtletní pedagogická rada

 • 17. 11. 2019

  XII. ročník Vánoční laťky
  Soutěž ve skoku vysokém

 • 17. 11. 2019

  XII. ročník Vánoční laťky
  Soutěž ve skoku vysokém

 • 19. 11. 2019

  Konzultace s rodiči
  Konzultace s rodiči k prospěchu a chování žáků (I. i II. stupeň 15.30 – 16.30)

 • 21. 11. 2019

  Školní projet „Protikuřácký den“

 • 26. 11. 2019

  Hanin kufřík
  Vzdělávací program „Hanin kufřík“ Židovském muzeu v Praze (9. ročník)

 • 27. 11. 2019

  Hop aneb hravě o pohlavních chorobách
  Přednáška „Hop aneb hravě o pohlavních chorobách (9. ročník)

prosinec

 • 02. 12. 2019

  Projektový den Vánoce – vánoční dílny

 • 05. 12. 2019

  Mikulášská nadílka

 • 05. 12. 2019

  Kouzelné město Rožmitál
  Program v knihovně – 4. A

 • 06. 12. 2019

  Pejsek Baryk a jeho oblíbené knihy – 3. A

 • 06. 12. 2019

  Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu
  Začátek od 15:30

 • 06. 12. 2019

  Vánoční besídky na I. stupni

 • 09. 12. 2019

  Techmania Science Center – 5. ročník

 • 17. 12. 2019

  XII. ročník Vánoční laťky
  Soutěž ve skoku vysokém

 • 20. 12. 2019

  Vánoce se spolužáky ve třídě, filmové představení

 • 23. 12. 2019
  -
  05. 01. 2020

  Vánoční prázdniny
  Výuku začíná 6. 1. 2020

leden

 • 07. 01. 2020

  Okresní kolo ve vybíjené (chlapci z 1. - 3. ročníku)

 • 09. 01. 2020

  Okresní kolo ve vybíjené (dívky z 1. – 3. ročníku)

 • 22. 01. 2020

  Pololetní pedagogická rada

 • 28. 01. 2020

  Okresní kolo v košíkové (chlapci z 8. a 9. ročníku)

 • 29. 01. 2020

  Okresní kolo v košíkové (dívky z 8. a 9. ročníku)

 • 30. 01. 2020

  Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí

 • 30. 01. 2020

  Pololetní bruslení v hale Zimního stadionu v Příbrami – 2. stupeň

 • 31. 01. 2020

  Pololetní prázdniny

únor

 • 03. 02. 2020
  -
  07. 02. 2020

  Jarní prázdniny

 • 11. 02. 2020

  Zahájení plaveckého výcviku (3. ročník)

 • 13. 02. 2020

  Valentýnská diskotéka pro žáky 5. – 9. ročníku
  Ve SC od 17.00 do 20.00

 • 15. 02. 2020
  -
  22. 02. 2020

  Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

 • 17. 02. 2020

  Čechova stodola „Masopust“ (3. ročník)

 • 18. 02. 2020

  Čechova stodola „Masopust“ (2. ročník)

 • 26. 02. 2020

  Regionální konference žákovských parlamentů v Březnici (ŽP)

březen

 • 04. 03. 2020

  Den otevřených dveří (8.00 – 12.00)

 • 11. 03. 2020

  Soutěž „Škola má talent“
  od 14.00 ve školní knihovně pořádá ŽP

 • 12. 03. 2020

  Exkurze „Terezín“
  9. ročník

 • 16. 03. 2020
  -
  20. 03. 2020

  Den sv. Patrika
  různé aktivity ke Dni sv. Patrika v hodinách anglického jazyka

 • 17. 03. 2020

  „Cosmos Discovery“
  výstava kosmonautiky - 6. ročník

 • 19. 03. 2020

  Večerní představení „Misantrop“ - zrušeno
  Stavovské divadlo (9. ročník)

 • 27. 03. 2020

  Den naruby - zrušeno
  žáci v roli učitelů

 • 27. 03. 2020

  Karneval pro 1. stupeň - zrušeno
  13.00 – 14.30, pořádá ŽP