Škola

Výuka biologie

Přírodovědný klokan na ZŠ J. J. Ryby

Dne 11.10.2023 se 95 žáků 8. a 9. ročníku účastnilo celostátní soutěže Přírodovědný klokan 2023/2024. Žáci měli možnost ověřit si své znalosti v oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie a všeobecných znalostí. Nejlepších výsledků dosáhli Barbora Matoušková z 8.C (1. místo), Lukáš Jeníček z 9.A (2. místo), Jan Němec z 9.B (3. místo). Vyučující přírodopisu blahopřejí 3 našim nejlepším řešitelům a zároveň děkují všem účastníkům za účast v soutěži.

Foto ZDE