XIII. ročník lampionového průvodu k mohyle J. J. Ryby ve Voltuši