Po škole

Terezín 2023

V pátek 5. května vyrazily obě třídy devátého ročníku na dějepisnou exkurzi do památníku Terezín. První zastávkou exkurze bylo krematorium, ve kterém jsme mohli spatřit 4 pece a pitevnu, pohled na tyto hrůzy byl jednoznačně znepokojivý, mohli jsme si také přečíst informační tabule s upřesněním, co přesně se v těchto místech událo. Po menší prohlídce města (bývalého židovského ghetta) formou procházky se před námi objevil hlavní cíl naší cesty, a to Malá pevnost Terezín. Z časových důvodu jsme museli chvíli čekat, tak jsme nahlédli do suvenýrů a pak už si nás k sobě svolal pan průvodce, který nám o historii Terezína pověděl mnoho důležitých a odstrašujících informací. Provedl nás evidenčními místnostmi, celami, různými vězeňskými bloky, umývárnami a třeba i půlkilometrovým pevnostním opevněním. Po celou dobu nám vyprávěl věci k tématu, které i přesto, jak byly hrůzné, byly nesmírně zajímavé.