Po škole

Projektový den - Hasičský záchranný sbor

Děti ze školní družiny navštívily Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - Hasičskou stanici Příbram.