Škola

Poděkování hrdinům doby covidové

V době distanční výuky vyhlásil žákovský parlament Rybičky akci Hrdina dnešních dnů, ze které vyšla koláž žákovských obrázků s lékaři, sestrami, hasiči a dalšími hrdiny, kteří nám všem pomáhali přečkat toto těžké období a mnohdy se zasloužili i o záchranu lidských životů. Koláž spolu s děkovným dopisem předali zástupci parlamentu do rukou ředitele příbramské nemocnice MUDr. S. Holobrady ve čtvrtek 10. 6. Koláže obrázků budou umístěny v ON Příbram.