Škola

Lidice

Dne 8. 6. 2021 se deváté ročníky vydaly na exkurzi do Lidic. Všechny tři třídy se rozdělily do dvou skupinek a každá se vydala jiným směrem. Jedna objevovala místa, kde dříve stály domečky, hostince, statky a dominantní kostel, druhá sledovala zajímavou prezentaci, po níž následovaly různé ověřovací aktivity znalostí.