Po škole

Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení 4

V rámci projektu OP VVV Podpora společného vzdělávání realizujeme ve ŠD Klub sociálních a občanských dovedností.