Škola

Den Země 2023

24. - 28. dubna2023 jsme pořádali různé aktivity ke Dni Země. Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko, probíhal sběr hliníku,baterií a drobných elektrospotřebičů, žáci 1. stupně plnili různé ekologické úkoly, založili jsme africký záhon, upravovali okolí školy. V rámci spolupráce se skauty se někteří žáci zapojili do únikové hry.