Škola

Den s třídním učitelem

Tradičně žáci tráví druhý den nového školního roku se svými třídními učiteli. Žáci si v jeho průběhu volí třídní samosprávu, své zástupce do žákovského parlamentu a ekotýmu. Třídní učitelé opět s žáky procházejí školní řád, připomínají jim jejich práva a povinnosti, poučují o bezpečnosti. Každá třída se v ten den také podílí na úklidu okolí školy. Příjemným zpestřením dne bývají pro žáky různé hry a aktivity na stmelení třídního kolektivu.