Škola

Dějepisná exkurze do Lidic 2023

Dne 17. března zavítal 9. ročník na každoroční exkurzi do Lidic. Jako první jsme navštívili zdejší muzeum. Rozděleni na dvě skupiny jsme pokračovali v našem programu. Třída 9. B šla nejprve do místní galerie, kde už nás čekala prezentace o historii města, o nových i o těch původních Lidicích. Potom jsme dostali také kvízy, které jsme všichni snadno vyplnili. Mezitím třída 9. A procházela pietním územím. Mohli jsme vidět, kde stála škola, kostel nebo Horákův statek. Uviděli jsme dokonce i původní hrušeň. Nechyběla procházka růžovým sadem a zastavení u pomníku lidických dětí. Poté si program obě skupiny vyměnily a vydali jsme se zpět. V plánu byl i krátký rozchod v Praze. Výlet si všichni moc užili.