Škola

Adventní Regensburg 2023

Žáci osmého ročníku vyrazili v pondělí 11.12. do německého města Regensburg, kde je čekala spousta nových zážitků a kde nabrali nové informace. První zastávkou byl chrám Walhalla, památník významných německých osobností. Tam si všichni udělali krásné fotky a pak následovala hodinová projížďka lodí po řece Dunaj směrem do starého centra města. Prohlídka historických částí města byla spolu s výkladem paní průvodkyně velmi zajímavá. Na závěr navštívili vánoční trhy.