Požadavky na pozici dvojjazyčný asistent

Podmínkou výkonu práce DA v rámci projektu OP JAK je splnění kvalifikace určené pro pozici asistenta pedagoga tak, jak je definováno v zákoně č. 563/2004 Sb. Nedílnou součástí jeho kvalifikace mimo ustanovení uvedeného zákona je znalost cizího jazyka - ruština a ukrajinština na komunikativní úrovni (znalost cizího jazyka je prokazována např. maturitním vysvědčením, jazykovým certifikátem, vysvědčením z jazykové školy, dokladem o absolvování státní jazykové zkoušky, státní zkoušky, případně dokladem o ukončení minimálně základního vzdělání v cizím jazyce). Zájemci mohou posílat své životopisy na e-mailovou adresu školy zsjjryby@zsrozmital.cz, kde si mohou vyžádat i další informace.