Provoz školy

Informace k  testování:

Na začátku zahájení prezenční výuky bude provedeno plošné preventivní testování žáků základních škol, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených 1., 6. a 9. září, žáci 1. tříd se budou poprvé testovat až 2. září. K testování budeme používat neinvazivní antigenní testy pro samoodběr. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, např. použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. Další omezení jsou podrobně v manuálu MŠMT - Soubor opatření - viz níže. V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob a zákonný zástupce si žáka ve škole vyzvedne. Ostatní žáci ze třídy by museli jít do izolace jen v případě, kdy bude žák pozitivní při testování ve čtvrtek 9. září a bude tak splněna podmínka, že žáci byli spolu předcházející dva dny.

Pokud bude žák během výuky vykazovat příznaky infekčního onemocnění, vyzve škola zákonného zástupce k vyzvednutí dítěte. Rodič by měl v takovém případě, stejně jako v případě pozitivního výsledku testu, kontaktovat praktického lékaře. Prosíme rodiče, aby v žádném případě neposílali do školy dítě, které vykazuje příznaky infekčního onemocnění. 

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení vzhledem ke COVID - 19 zde