Vánoční trh

Program  

15.30 – 17.10

Vánoční trh spojený s prohlídkou školy 

Posezení v naší vánoční kavárně

15.00 – 16.00  Besídky pro rodiče 1. – 5. roč.
16.00 Hudební vystoupení 6. A (1. patro na 2. stupni)
16.15  Hudební vystoupení 9. A (1. patro na 2. stupni)
16.30

Vánoční hrátky 3. B

Divadlo – Boudo, budko 9. roč. (v knihovně 1. patro)

17.15 Rozsvícení vánočního stromu a zpívání.

V průběhu vánočního trhu si můžete  prohlédnout naši školu, především nové jazykové laboratoře a přírodovědnou pracovnu.